Doctorat en Recerca en Educació


Línia 3. Educació Plurilingüe-Intercultural i Ús de les Llengües Segones i Estrangeres com a Vehicle d'Aprenentatge en les Diferents Àrees Curriculars

Tutor/a-Director/a Categoria Recerca  

 Dooly Owenby, Melinda 

 Catedràtica  Recerca

 Masats Viladoms, Maria Dolors  

 Agregada /Contractada Doctora    Recerca

 Moore Luca, Emilee Sarah

 Agregada /Contractada Doctora  Recerca

 

 

 

 

 

 

 

Línia 4. Didàctica de la Llengua i la Literatura Infantil-Juvenil, Reflexió Metalingüística i Ensenyament de la Composició Escrita

Tutor/a-Director/a Categoria Recerca
 Aliagas Marín, Cristina    Agregada /Contractada Doctora  

 Recerca  

 Birello, Marilisa

 Agregada /Contractada Doctora

 Recerca

 Cros Alavedra, Anna

 Titular d'Universitat  Recerca

 Fontich Vicens, Xavier

 Agregat/ Contractat Doctor   Recerca

 Margallo Gonzalez, Ana María 

 Agregada /Contractada Doctora   Recerca

 Real Mercadal, Maria Neus

 Agregada /Contractada Doctora 

 Recerca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Línia 5. Formació del Pensament Social, Històric i Geogràfic i Educació per a la Ciutadania

Tutor/a - Director/a 

Categoria Recerca

 Gonzalez Monfort, Maria Neus

 Agregada /Contractada Doctora     Recerca 

 Santisteban Fernandez, Antonio   

 Titular d'Universitat  Recerca

 

 

 

 

 

 

Tots els Màsters Oficials Consulteu les fitxes dels Màsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona