Vés al contingut principal

Postgrau en Estil de Vida Saludable

Posgrado de Estilo de Vida Saludable

Postgrau UAB online d'orientació professional amb docència en castellà (35 ECTS). L'objectiu és formar especialistes en la promoció de la salut a través del domini pràctic de programes combinats d'exercici físic saludable, dieta saludable, hàbits de son i tècniques de control de l'estrès.

ADREÇAT A
Està destinat a professionals de la salut i de l'esport que desitgin dominar tècniques d'adherència a hàbits saludables, per a recomanar-les en la seva tasca quotidiana.


FUNCIONAMENT
Els mòduls es poden realitzar simultàniament. Cada mòdul es pot cursar en línia en 2-3 mesos, depenent de la dedicació de l'alumne. Cada mòdul té un professorat especialista independent que tutoritza i supervisa online les entregues realitzades al campus virtual (Moodle) dels cursos.


PROGRAMA
Consta de 6 mòduls en línia obligatoris, cinc ells de 6 crèdits amb contingut teoricopràctic. El mòdul restant (de 5 crèdits) correspon a el Treball de Final de Postgrau, i es realitza només quan s'han finalitzat els altres cinc mòduls.

Mòdul 1: Activitat física i estil de vida saludable
Estil de vida actiu i salut | Factors que determinen un estil de vida actiu | Estructura d'un programa d'intervenció per potenciar un estil de vida actiu | Perfil d'activitat física i de la qualitat de vida | El perfil motivacional | El perfil de forma física | Seguiment de el programa

Mòdul 2: Dieta i estil de vida saludable
Nutrició i nutrients | Alimentació i aliments | Conducta alimentària | Conducta alimentària: els altres aspectes | Conducta alimentària saludable | Alimentació saludable en diferents estadis

Mòdul 3: Relaxació i estil de vida saludable
Estat òptim d'activació | Pors i ansietat | Què entenem per estrès? | La relaxació com a tècnica d'afrontament |  Altres tècniques d'afrontament

Mòdul 4: Somni i Estil de Vida Saludable
El somni | Característiques de la son en els diferents estadis de desenvolupament | Trastorns de la son | Avaluació de la son |  El somni dins d'un estil de vida saludable | Pautes per a un somni saludable | Planificació, seguiment i avaluació d'un Programa de Somni Saludable (PSS)

Mòdul 5: Esport i Estil de Vida Saludable
La salut i l'esport | Avaluació cognitiu-conductual de l'esportista | El procés d'Estrès-Recuperació | La Variabilitat de la Freqüència Cardíaca | Altres factors relacionats amb la salut i l'esport | Planificació d'un programa interdisciplinari per potenciar un esport saludable

Mòdul 6: Treball de fi de postgrau


CALENDARI CURS 2020-21
El Postgrau es realitza en un curs acadèmic. Els 5 mòduls teoricopràctics es poden realitzar a el ritme de l'alumnat, des de la data d'inici, l'1 d'octubre de 2020, fins a la data límit de el 30 de setembre de 2021.

El mòdul corresponent a el Treball Final de Postgrau s'inicia un cop superats els altres 5 mòduls i la seva data límit és el 30 de novembre de 2021.

Hi ha la possibilitat de cursar cada mòdul independentment, sense necessitat de matricular-a el Postgrau complet. En aquest cas, la matrícula està oberta durant tot el curs (a excepció de l'Treball Final de Postgrau). Posteriorment, es podran convalidar els mòduls realitzats com cursos independents, i es podrà completar el Postgrau cursant els mòduls restants.


COORDINACIÓ
Lluis Capdevila (Membre adscrit a l’IRE-UAB)  

 

Informació complementària