Vés al contingut principal
Universitat Autònoma de Barcelona
Institut de Recerca de l'Esport UAB

Formació de postgrau en Carrera Esportiva

Formació de postgrau en Carrera Esportiva UAB

 

L'IRE-UAB promou programes de formació en gestió i assessorament de Carrera Esportiva, una nova ocupació en el món de l'esport que requereix de formació específica amb una visió integral. El programa compta amb la col·laboració del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat i INEFC i la participació d'universitats internacionals i centres esportus.

El programa combina els coneixements teòrico-pràctics necessaris per entendre els models, aproximacions i tendències en la gestió de la carrera esportiva, amb aprenentatge experiencial que permetrà una aproximació a com treballen els centres i clubs esportius i les universitats, amb sessions en situ i experiències pràctiques.
 

DESTINATARIS
La formació està dirigida tant a persones graduades que tenen interès en desenvolupar la seva carrera en l’àmbit esportiu, com a esportistes i ex-esportistes d’alt rendiment que no tenen formació específica i volen continuar la seva carrera professional en el món de l’esport.

 

FORMACIÓ A LA TEVA MIDA
L
es assignatures del primer bloc del màster es poden cursar com a diploma d’especialització en Gestió de Carrera Esportiva, o bé com a cursos d’especialització en Entorn Esportiu i en Gestió de Carrera Esportiva.


Màster en Carrera Esportiva (semipresencial)
Formació integral en gestió de la carrera esportiva. Estratègies, models i eines d'assistència per fer una gestió integral, professional i internacional de la carrera esportiva.
60 ECTS
Més informació sobre el programa.

Diploma d'Especialització en Desenvolupament de Carrera Esportiva (online)
Formació online en gestió de carrera esportiva. Estratègies i models d'assistència als esportistes a nivell internacional i com fer una gestió integral de la carrera esportiva.
33 ECTS;
Més informació sobre el programa.

Curs d’especialització en Entorn Esportiu (Online)
Formació base en carrera esportiva, els elements que conformen l'entorn esportiu i els models actuals d'assistència a la carrera esportiva a escala internacional.
12 ECTS
Més informació sobre el programa.

Curs d’especialització en Gestió de Carrera Esportiva (Online)
Formació online en gestió de la comunicació, l'assessorament econòmic i legal, i prevenció i salut aplicada a l'esport d'alt rendiment.
18 ECTS
Més informació sobre el programa.

Informació complementària