Màsters oficials

La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits.

Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació.


Màsters oficials del departament
 

Nom        Tipus
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura Interuniversitari
Recerca en Educació Màster Oficial UAB
Especialitat 4: Didàctica de la Llengua i la Literatura  
Especialitat 5: Didàctica de les Ciències Socials  
 

 

 

2018 Universitat Autōnoma de Barcelona