Màsters oficials

La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits.

Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació.


Màsters oficials del departament
 

Nom
       
Tipus
Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura
Coordinació: Neus Real (neus.real@uab.cat)
 
Interuniversitari
Recerca en Educació
 
Màster Oficial UAB

Especialitat  E4: Didàctica de la Llengua i la Literatura
Coordinació: Teresa Ribas Seix (teresa.ribas@uab.cat )

Assignatures obligatòries de l’especialitat:
  • L'Educació Plurilingüe: Tendències i Perspectives de Recerca
  • Perspectives de Recerca en Educació Literària
  • Tendències de Recerca en l'Ensenyament de l'Escriptura             
   
 
 

Especialitat E5: Didàctica de les Ciències 
Coordinació: Antoni Santisteban Fernández (antoni.santisteban@uab.cat )

Assignatures obligatòries de l’especialitat:
  • La Recerca en l'Àmbit de l'Educació per a una Ciutadania Democràtica
  • La Recerca sobre l'Ensenyament del Temps Històric, l'Espai Geogràfic i la Formació del Pensament Social
  • Perspectives i Tendències en la Recerca sobre la Construcció del Coneixement Social

 
 

Tots els Màsters Oficials Consulteu les fitxes dels Màsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona