Màsters oficials

La UAB ofereix una programació de màsters amb caràcter oficial, preu públic i adaptats a l'espai europeu d'educació superior. Els màsters oficials tenen una durada fixa d'entre 60 i 120 crèdits.

Cada màster estableix els procediments i requisits necessaris per a l'admissió final als estudis. Així, a banda del requisit de tenir una titulació oficial, és possible que hi hagi altres condicions o criteris de selecció addicionals. A més, en funció de la formació prèvia de l'estudiant, la coordinació del màster podrà establir la necessitat de cursar complements de formació.


 

 Didàctica de la llengua i la literatura 
Didàctica de les ciències socials

Docència compartida en Màsters Oficials


Màster de Recerca en Educació.
Enllaç

Màster de Formació de Persones Adultes
Enllaç

Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge.
Organitza: Universitat Pompeu Fabra
Enllaç

Màster oficial en Formació de professorat d'educació secundària
obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes.

Enllaç
 

Especialitats:
  • Llengua i Literatura Catalana i Castellana

ESPECIALITAT
Llengua i Literatura Catalana i Castellana MÒDULS
Llengua i Literatura Catalana i Espanyola i la seva Didàctica I. Innovació docent i recerca educativa  Planificació curricular
 Seqüència didàctica i avaluació
II. Ensenyament i aprenentatge de la llengua i la literatura Ensenyament i aprenentatge de la literatura
Ensenyament i aprenentatge de la lectura
Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica
Ensenyament i aprenentatge de l'escriptura
Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral
III. Complements de formació en castellà
IV. Complements de formació en català
Pràcticum i
Treball Final de Màster
 
Tots els Màsters Oficials Consulteu les fitxes dels Màsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona