Māsters propis i Postgraus


Màster en Comunicació, Periodisme i Humanitats

El MeCoPH és un màster propi alhora acadèmic i professional impulsat per un grup de tres professors del Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura que es proposa complementar i aprofundir la indispensable formació humanística que tant els estudiants de Periodisme com els de Comunicació Audiovisual adquireixen en el curs dels respectius graus. El màster es proposa oferir una formació de postgrau de qualitat a aquells estudiants de ciències humanes i de ciències socials que vulguin establir ponts entre la seva formació d’origen i la problemàtica inherent al camp comunicatiu, així com adquirir els coneixements i desenvolupar les aptituds pròpies de cadascuna de les especialitats proposades.

Més informació aquí.

Diplomatures de Postgrau MeCoPH
Més informació aquí.


Màster en la Comunicació dels Conflictes Armats i els Socials

Els mitjans de comunicació són també actors dels conflictes sobre els quals informen. L'activitat periodística diària sobre diferents conflictes quotidians els quals afecten a col.lectius o moviments socials diversos no només pot contribuir a denunciar els abusos que pateixen, sinó que pot publicitar fórmules que contribueixin a una més justa resolució.

El Màster en la Comunicació dels Conflictes Internacionals Armats i els Socials ofereix la formació adequada, a través de l'estudi de diversos conflictes i moviments socials, per entendre quina és la seva lògica i com actuar-hi informativament d'una forma responsable i compromesa amb valors solidaris i de justícia social.

Més informació sobre el màster aquí.

Diplomatures de l'Observatori de la Cobertura de Conflictes
  • La Comunicació dels Conflictes i de la Pau.
  • La Comunicació dels Conflictes i els Moviments Socials.
Més informació aquí.

Màster en Gènere i Comunicació
Nova oferta docent que posa en marxa el Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura, i que ve a omplir el buit existent en la formació en comunicació des d’una perspectiva de gènere. El màster està pensat per a periodistes i professionals d’altres àmbits (sociologia, humanitats, comunicació audiovisual, publicitat, etc.) que vulguin treballar la comunicació amb aquesta perspectiva.
 
Dirigit per les professores Joana Gallego i Isabel Muntané, especialistes en aquesta disciplina, el nou Màster propi ofereix una sòlida formació teòrica i pràctica per poder incorporar la perspectiva de gènere a la comunicació. Els diferents mòduls i assignatures cobreixen la formació en tots els  mitjans d’informació (premsa escrita, ràdio i televisió) així com la comunicació audiovisual, la publicitat i  la ficció. El periodisme a Internet, les xarxes socials, els documentals interactius o el periodisme de dades adquireixen un paper fonamental per tal d’informar des de la igualtat en nous espais comunicatius. Un grup de joves entusiastes de les noves tecnologies coordinaran sessions pràctiques centrades en els nous formats digitals per tal d’aprofitar al màxim les possibilitats que ofereix la xarxa.
 
Amb  un professorat format per més d’una quarentena de persones expertes en les diferents disciplines, el Màster vol ser també una eina d’empoderament de les persones que el cursin, per la qual  cosa inclou un ventall d’activitats pràctiques que  els ajudin a posicionar-se com a professionals amb visió de gènere a la vegada que potencien  la seva faceta personal.

Més informació sobre el Màster, aquí.


Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (UPF-UAB)

El Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge s'adreça a totes aquelles persones que estiguin interessades en l'anàlisi de l'activitat lingüística i comunicativa des d'una perspectiva multidisciplinària. El contingut del programa s'inscriu en el marc internacional de la 'transdisciplina' dels Estudis del Discurs que es duu a terme en la lingüística, les ciències cognitives i les ciències socials (comunicació, periodisme, sociologia, antropologia, didàctica i ciències polítiques).

Més informació aquí.
Biblioteques Web de les biblioteques de la UAB

 

Calendari acadčmic Calendaris dels centres amb convocatōries ordināries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Mitjans, Comunicaciķ i Cultura
Edifici I
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Barcelona)
TEL +34 93 581 13 94
FAX +34 93 581 20 05

d.mitjansarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autōnoma de Barcelona