Didàctica de la Llengua i la literatura 
Didàctica de les Ciències Socials

  Grau d'Educació Primària

Assignatura   Curs 
Llenguatges i curriculums 2n
Llengües i aprenentatge 3r
Projecte lingüístic de centre i plurilingüisme 3r
Pràcticum II  3r
Pràcticum IV 4t
Pràcticum V   4t
Treball de Fi de Grau 4t
Acollida lingüística a l'escola Opt. 4t
Literatura infantil Opt. 4t
Projectes per ensenyar i aprendre llengua Opt. 4t
Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua (AICLE) a l'Educació Primària Opt. 4t
L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC  Opt. 4t
Biblioteca escolar Opt. 4t
Recursos per a l'Ensenyament-Aprenentatge de la Llengua Anglesa en Educació Infantil i Primària Opt. 4t
Tots els Màsters Oficials Consulteu les fitxes dels Màsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials

Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 18 78

d.did.llenguaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona