Teseo i Tramitació Títol Doctor


Per poder sol·licitar el títol de doctor és obligatori haver formalitzat la fitxa de la base de dades de tesis doctorals TESEO.  Aquesta recollida de dades cal fer-la mitjançant una aplicació informàtica en format web, a l'adreça següent: http://www.educacion.gob.es/teseoAbans de la lectura de la tesi

Aproximadament, dues setmanes després de dipositar la tesi a l’Escola de Doctorat, el doctorand/a rebrà una còpia del nomenament del tribunal de tesi, per correu electrònic. A partir d’aquest moment, ha d'introduir les dades de la tesi al TESEO. Les instruccions per omplir la fitxa es poden trobar en l’apartat Ajuda de la mateixa pàgina web. L’aplicació demana registrar-se, abans d'introduir les dades.


Després de la lectura de la tesi

Quan l’Escola de Doctorat hagi rebut l’Acta i els document originals de la defensa de tesi, l'alumne podrà tramitar el títol de Doctor, tenint en compte que el procés del tancament de l'acta i la gestió de la fitxa Teseo requereixen verificacions. Recomanem que el títol de Doctor/Doctora se sol·liciti a partir de l'endemà del dia que l’Escola de Doctorat hagi rebut la documentació, com a mínim.

Un cop rebuda l’acta, l'Escola de Doctorat enviarà un correu electrònic a l'estudiant en què se li informarà que la seva tesi ha estat avaluada a TESEO. A partir d’aquest moment, el doctorand/a haurà de tornar a entrar en la seva fitxa de TESEO i penjar-hi el fitxer del text complet de la tesi (cada fitxer no hauria de superar els 100 MB i les imatges han d'estar en format jpg, png, gif o tiff comprimit). Al entrar com a usuari registrat, apareix l’opció “FICHERO” i és aquí on s’ha de carregar la tesi.

IMPORTANT: Un cop afegit l’arxiu, cal enviar un correu electrònic a tesis@uab.cat, perquè puguin validar la fitxa a TESEO. Aquest tràmit és imprescindible per sol·licitar el títol de doctor.

Si el doctorand ha indicat que la tesi doctoral es pot publicar, en pocs dies la tesi es podrà consultar a la base de dades de Tesis Doctorals (TESEO).

Per a qualsevol consulta o aclariment, no dubtis a posar-te en contacte amb l’Escola de Doctorat: tesis@uab.cat o al correu de TESEO: consulta.teseo@educacion.es


Publicació de la tesi al TDX

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. La consulta de les tesis és d’accés lliure i permet realitzar cerques al text complet de les tesis, per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc. Si vols obtenir més informació consulta:  http://www.tdx.cat/

El procés de publicació al TDX se segueix mantenint com a eina de difusió de les Tesis Doctorals en Xarxa. Perquè la teva tesi es publiqui en el TDX cal que lliuris la següent documentació a l’Escola de Doctorat, quan facis el dipòsit de la tesi:

  • Un CD-ROM amb el contingut següent:¹
    • Un resum explicatiu del contingut de la tesi en el mateix idioma en què ha estat redactada. Extensió màxima: 600 paraules (màxim 1 plana).
    • La traducció a l'anglès d'aquest resum. Si l'original de la tesi està en anglès, la traducció es farà al català o al castellà. Extensió màxima: 600 paraules (màxim 1 plana).
    • La tesi sencera en arxiu digital.

¹ La relació dels programes adequats per l'edició digital de les tesis doctorals és la següent: Adobe Acrobat, Microsoft Word (versions posteriors al 5.0), WordPerfect (versions posteriors al 5.0) i LaTeX (versions posteriors a l'any 1990)

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2024 Universitat Autònoma de Barcelona