Renúncia


Si voleu renunciar al projecte de tesi doctoral inscrit, heu de presentar una Sol·licitud  de renúncia de tesi doctoral i l'Informe del/de la/dels/de les director/a/s/es i del tutor per a la renúncia al Departament. A la sol·licitud, que es dirigirà a la Comissió de l'Estudi de Doctorat de Medicina, haurà d'haver una petita explicació del motiu de la renúncia.  La renúncia de la tesi doctoral es podrà concedir a partir de la data en què es  fa la sol·licitud de renúncia i no pas de manera retroactiva. Trobareu aquesta sol·licitud a l'apartat  Documents.

Les signatures, tant a la sol·licitud com a l'informe del/s director/s i tutor, han de ser originals.


Els documents els hauràs de portar al departament o fer arribar per missatgeria a:

Departament de Medicina - Pavelló Docent
Recinte hospitalari Vall d'Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron, 119-129
08035 Barcelona

Una vegada aprovada per la Comissió de l'Estudi de Doctorat de Medicina t’ho comunicarem i informarem a l’Escola de Doctorat. 
Documents
 
Sol·licitud de Renúncia de Tesi Doctoral
Informe del/de la/dels/de les director/a/s/es i tutor per a la renúncia
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona