Règim de permanència o temps de dedicació


La durada dels estudis de doctorat dependrà de la teva dedicació. La dedicació a temps complet té una durada mínima de dos anys i una durada màxima de tres anys a comptar des de l'admissió al programa de doctorat. La dedicació a temps parcial té una durada mínima de quatre anys i una durada màxima de cinc anys a comptar des de l'admissió al programa de doctorat.

El règim de permanència s'informa al presentar el teu projecte d'investigació, al formalitzar la matrícula i en el document de compromís i s'aprova en el pla de recerca, per la qual cosa, qualsevol variació sobre aquest aspecte ha de seguir el procediment establert per a la seva modificació.

Per poder cursar el doctorat amb dedicació a temps parcial, s'haurà de justificar a la preinscripció, adjuntant una Sol·licitud règim temps parcial.

 

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona