Presentació del Programa de Doctorat


portadadoctorat


El Doctorat és el tercer cicle dels estudis universitaris oficials, que condueix a l'adquisició de les competències i habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat, i que culmina amb la presentació i defensa d'una tesi doctoral.
Atès que el doctorand és considerat estudiant i investigador en formació, el doctorat implica la consecució d'un projecte d'investigació original i d'un pla individualitzat de formació especialitzada i transversal.

El Departament de Física de la UAB, a través de les seves Unitats de Recerca, ofereix dos programes de doctorat diferenciats:
 

 


Per a més informació poden adreçar-se al correu electrònic: postgrau.fisica@uab.cat

Tots dos programes de doctorat han estat recentment avaluats per l'ANECA havent obtingut la reconeguda Distinció d'Excel·lència: MEE2011-0500 (Física) i MEE2011-0446 (Ciència de Materials).

holasdf
 

Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Intrerna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona