Presentació


El Departament de Medicina contribueix a la investigació mèdica amb un programa de doctorat des del curs 1986/87, que s'ha prolongat ininterrompudament fins a l'actualitat. La tradició investigadora del nostre departament també es reflecteix en les nombroses tesis doctorals que s'han llegit.


El Doctorat en Medicina està integrat per tres àrees de coneixement que s'assimilen als equips d'investigació que tenim:

  • Medicina
  • Radiologia i Medicina Física
  • Dermatologia
     
Aquestes àrees disposen d'unes línies d'investigació que inclouen els aspectes més importants en el pla assistencial i de recerca. Les nostres àrees de  coneixement estan vinculades a unes especialitats ben diferenciades en el camp de les ciències de la salut. Actualment el Doctorat de Medicina està regulat pel Real Decret 99/2011.  


Doctorat RD 99/2011

El Programa de Doctorat de Medicina regulat pel RD 99/2011 és el que està vigent des del curs 2013-2014.

Tot i que fa anys prevalia la idea que els estudis de doctorat eren un període de formació de postgrau i el seu objectiu era aconseguir el grau de doctor, en aquest moment l'actual doctorat és contemplat com un període de formació en el qual el més important no són els coneixements nous com a tals sinó la metodologia científica,  l'adquisició de  les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. Així podríem concretar que els objectius fonamentals del programa són:
 
  • Formació de personal investigador mitjançant l'assistència a activitats formatives.
  • Desenvolupament d'un projecte de recerca
  • Realització de la tesi doctoral
El programa de doctorat finalitza amb la defensa d'una tesi doctoral original.

Per portar a terme aquesta formació doctoral el doctorand estarà tutelat per  persones que amb el seu currículum investigador han demostrat que estan capacitats per a formar nous investigadors. Aquestes persones son un o varis director/s de tesi, que és/son el màxim responsable/s en la conducció del conjunt de les tasques d’investigació, i un tutor acadèmic, que es el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora als principis dels programes de doctorat i de l’Escola de Doctorat.

Per saber-ne més aneu als apartats del Doctorat RD 99/2011 del menú de l'esquerra.

 

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona