Premis Extraordinaris


Els Premis Extraordinaris de doctorat valoren aquelles tesis que, a proposta de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) de cada programa de doctorat, han destacat per a la seva aportació i avenç en els diferents àmbits de la nostra Universitat.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina ha aprovat, com a criteris específics, que només podran optar al Premi Extraordinari les tesis que hagin obtingut "Cum Laude" i s'hagin fet per compilació d'articles o que en el moment del concurs tinguin una publicació acceptada o publicada derivada de la tesi doctoral en que el doctorand sigui el/la primer/a o segon/a coautor/a.

Els premis s'atorguen per curs acadèmic, d'acord amb la normativa del doctorat, que pots consultar aquí (Secció 8a), i seguint els criteris específics de cada programa de doctorat. Pots consultar els criteris específics a l'apartat Documents.

Una vegada que la Secretaria General de la UAB hagi emès la certificació corresponent, l'Escola de Doctorat es posarà en contacte amb cadascun dels interessats a fi de que puguin assistir al lliurament del títol de doctor/a amb la concessió del Premi Extraordinari. A l'enllaç Premis Extraordinaris de l'Escola de Doctorat, trobaràs la informació respecte a les cerimònies de lliurament.
 Documents

Criteris específics de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Medicina per l'atorgament dels premis extraordinaris
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona