Mencions


El doctorand pot completar l’adquisició de coneixements en l’àmbit de la seva investigació mitjançant estades a l’estranger, que poden concretar-se, si procedeix, en la menció doctor internacional.

Si voleu optar a la Menció Internacional podeu consultar l'enllaç Menció Doctor Internacional.


L'Escola de Doctorat estableix que:

Abans del dipòsit de la tesi:

  • el doctorand/a ha d'introduir a l'aplicatiu 'Sigma' l'activitat de la menció, adjuntant el certificat de l'estada. Podeu consultar com fer-ho al tutorial 'Instruccions pels alumnes per registrar l'estada de la menció' que trobareu a l'apartat de Documents.
  • el director/a ha de validar aquesta activitat. Podeu consultar com fer-ho al tutorial 'Instruccions pels directors per validar les activitats formatives' que trobareu a l'apartat de Documents.


Ja no serà necessari que s'entregui a l'Escola de Doctorat el certificat de l'estada ni el justificant de la mateixa, tot i que l'original del certificat s'ha de conservar perquè pot ser requerit quan es facin les comprovacions pertinents.

En el moment del dipòsit de la tesi, caldrà adjuntar la següent documentació:

  • 2 informes d'experts internacionals, el nom dels quals s'ha d'haver indicat a la sol·licitud.

Serà imprescindible que els dos informes s'adjuntin en el dipòsit online. En cas contrari, no es podrà sol·licitar la Menció.


En el nostre programa de doctorat caldrà que:

  • les tesis estiguin redactades al 100% en anglès,
  • els experts, junt amb els seus informes, aportin un CV actualitzat on s'hauran d'indicar com a mínim els seus projectes d'investigació i publicacions dels darrers cinc anys (s'han d'adjuntar també al dipòsit online).

Documents
 

Instruccions pels alumnes per registrar l'estada de la menció
Instruccions pels directors per validar les activitats formatives
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona