Màster en Experimentació Química


Aquest Màster, de caire totalment experimental, contempla la realització de tres mòduls pràctics de 45 ECTS en total, que és desenvoluparan en un laboratori del departament de química sota la supervisió d´un doctor membre del departament que serà escollit per cada alumne.

El Màster també contempla un mòdul de 15 ECTS (Treball fi de màster), sota la supervisió del mateix doctor que supervisarà els altres tres mòduls, que té com a objectiu principal l´elaboració d´una memòria escrita i l´aprenentatge de la presentació i defensa d´una memòria davant la comissió corresponent.

Objectius
L´assoliment dels objectius d´aquest màster ha de servir per preparar a l´alumne per a la seva incorporació al món professional en el sector químic. En concret, l´estudiant adquirirà destresa en:

 • Optimització de protocols relacionats amb els processos químics.
 • Domini en la utilització de les eines comuns en un laboratori de química: tècniques sintètiques i   analítiques que inclouen tècniques instrumentals.
 • Desenvolupament de noves metodologies en el laboratori químic.
 • Desenvolupament d´habilitats per treballar amb seguretat respectant el medi ambient.
 • Identificació de problemes químics i la seva resolució.
 • Avaluació i interpretació dels resultats obtinguts.
 • Utilització de fonts bibliogràfiques primàries en llengua anglesa.
 • Gestió d´informació, organització del treball i temps.
 • Confecció d´una memòria del treball realitzat i la seva presentació i defensa


Durada
Durada d´un any acadèmic (60 crèdits ECTS)

Continguts
Tots els mòduls són obligatoris:

 • Pràctiques avançades (15 ECTS)
 • Disseny i estratègies en el laboratori químic (15  ECTS)
 • Iniciació a la recerca (15 ECTS)
 • Treball Fi de Màster (15  ECTS)


Requisits d'accès
- Estar en possessió del títol de grau o llicenciat en qualsevol titulació de l´àrea de Ciències experimentals i tecnològiques, Farmàcia o Ciència i Tecnologia dels aliments.
- Ser admès al departament per dur a terme el treball experimental i tenir un director (personal acadèmic) membre del departament.
Veure informació sobre possibles tutors a: Grups de Recerca Departament de Química

Calendari d'admissió i matrícula
 - Període A: Preinscripció i matrícula: setembre-octubre
 - Període B: Preinscripció i matrícula: febrer-març

Preu i beques
Preu: 3.960 euros
El departament, una vegada defensat i aprovat el màster, decidirà la concessió d'ajuts  per un valor màxim d´un 50% de l'import de la matrícula)

Coordinació
Dr. Xavier Sala Romàn

Contacte
gestio.postgrau.quimica@uab.es / Telf. 93 581 19 97

Més informacio: Web UAB del Màster

L'estudiant interessat en sol·licitar l'admissió a aquest màster ha portar a la Secretaria del Departament de Química el formulari que trobarà a continuació degudament omplert i signat.

Documents

Màster MEQ: Sol·licitud Admissió
Procediment presentació TR MEQ
Web de Màsters i Postgraus de la UAB Més informació

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona