Justificació, registre i validació de les activitats formatives


El departament recomana que les activitats formatives obligatòries que el doctorand ha de completar durant l'etapa investigadora de doctorat, es realitzin durant el primer curs, en tot cas les hauria de completar durant els dos primers cursos acadèmics.

Pots consultar les activitats formatives obligatòries del nostre programa aquí.

 

Justificació de les activitats formatives obligatòries

Per justificar la superació de les activitats de formació obligatòria, els directors hauran d'omplir i signar (les signatures hauran de ser originals) el nostre model de certificat de superació de les activitats formatives obligatòries sense qualificació.

Els directors podran demanar al doctorand lliurar la documentació que ells estimin oportú per tindre les garanties de que el doctorand ha participat en l'activitat.

Pots descarregar el certificat de superació de les activitats formatives obligatòries sense qualificació a l'apartat de Documents.

 

Informació de l’estat de les activitats formatives obligatòries

Els doctorands de primer o segon seguiment que hagin dut a terme les Activitats formatives obligatòries hauran de fer-ho constar en l’Informe de seguiment anual seguint les indicacions de l’aplicació. A la plataforma s’haurà d’adjuntar el model del Certificat de superació d’activitats formatives obligatòries sense qualificació, omplert i signat per tots els directors. Aquest model el podràs descarregar des d’aquesta mateixa aplicació i servirà per registrar les activitats obligatòries.

 

Registre de les activitats formatives obligatòries

El doctorand haurà de registrar les seves activitats formatives obligatòries al Document d'Activitats del seu expedient. Per defecte les activitats formatives obligatòries ja apareixen a la pestanya de l'expedient Documents d'activitats.

Les instruccions per gestionar el registre de les activitats formatives les trobaràs en el document "Instruccions pels alumnes per registrar les seves activitats formatives", a l'apartat de Documents.

Per a cada activitat formativa haureu d'omplir les dades de l'any acadèmic, de la data d'inici (no abans de l'1 d'octubre ), de la data fi (no després del 30 de setembre)  i de l'entitat on vas realitzar l'activitat (hauràs de seleccionar la tercera opció "Altra" i posar el lloc -servei hospital, institució, CAP, etc.- i el país on has realitzat l’activitat) i haureu d'ajuntar el model de certificat de superació sense qualificació del departament per a cada activitat obligatòria (adjunt).

Et recordem que, si has realitzat activitats optatives, també és necessari que facis constar a l’expedient informàtic les seves dades juntament amb l’evidència documental que n’acrediti la superació. Abans de donar per acabat el procés reviseu que tot s'hagi gravat correctament.  

    
Validació de les activitats formatives

Un dels directors o el tutor hauran de validar les activitats formatives modificant l’estat de l'activitat de  proposta acceptada a activitat validada o no acceptada.

Les instruccions per validar les activitats formatives les trobaràs en el document "Instruccions pels directors per validar les seves activitats formatives", a l'apartat de Documents.

Totes les activitats realitzades al llarg del doctorat hauran de ser validades pel director/tutor de tesi abans de fer el dipòsit online.


Dipòsit tesi 

Atès que per poder dipositar la tesi doctoral l'Escola de Doctorat requereix com a mínim haver fet totes les activitats formatives obligatòries programades, i, si escau les activitats que es realitzin en les estades estrangeres, és convenient que el mateix doctorand s'asseguri que les activitats estan degudament registrades i marcades com a validades a la pestanya Documents d'Activitats. 

 
Documents
 

Certificat de superació de les activitats formatives obligatòries sense qualificació
Instruccions pels alumnes per registrar les seves activitats formatives
Instruccions pels directors per validar les activitats formatives
Instruccions pels alumnes per registrar l'estada de la menció
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona