Defensa tesiA l'enllaç Defensa, l'Escola de Doctorat informa dels criteris de lectura, aplicació del TESEO, registre de la tesi i de les convocatòries d'ajuts.

Per poder defensar una tesi el president del tribunal o per delegació el doctorand ens haureu d'informar al Departament de la data, lloc i hora de la lectura de la tesi. Per formalitzar aquest pas el Departament enviarà, una vegada rebi la notificació del nomenament del tribunal, un correu electrònic al President del Tribunal i al doctorand amb una Fitxa de difusió de les dades de la lectura de la tesi doctoral. En el nostre departament tenim establert que la fitxa de lectura ens la heu de retornar amb una antelació mínima de 15 dies del dia escollit per fer la lectura. Aquesta fitxa la trobaràs a l'apartat Documents.

El president del tribunal serà l'encarregat de convocar per l'acte de defensa a la resta dels membres del tribunal i el doctorand.

Per escollir la data de lectura podeu consultar el calendari aprovat per l'Escola de Doctorat, clicant aquí.

Es important que consulteu l'apartat 'Què he de tenir en compte abans de fer la sol·licitud del dipòsit online?', clicant aquí, i els tràmits que es poden sol·licitar a la Junta Permanent, clicant aquí. Si demaneu fer una defensa fora de les dependències de la UAB, els motius sempre hauran d'estar degudament justificats i vinculats amb la recerca, i l'espai que proposis ha de reunir les condicions tècniques i d'accessibilitat adients.

El Departament de Medicina té una dotació per a la defensa d'una tesi doctoral amb les que es poden pagar les despeses dels viatges del membres del tribunal de tesi: es prioritzaran les despeses de desplaçament (bitllets d'avió, tren..., quilometratge cotxe, tiquets taxi). Altres despeses del viatge (hotel, dietes...) es pagaran només en el cas de que quedin diners un cop pagat el desplaçament. Aquestes despeses es podem tramitar de la següent manera:

  • Els bitllets i reserves d'hotel es poden contractar directament amb Viajes El Corte Inglés (oficina UAB; tel. 93 581 40 64) informant-los del nom del doctorand. S'ha de comunicar a Viajes El Corte Inglés que el pressupost s'ha d'enviar al Departament de Medicina per poder fer la corresponent comanda. Un cop realitzat el viatge el membre del tribunal ens haurà d'enviar les targetes d'embarcament a l'adreça del Departament.
  • Els membres del tribunal poden comprar els seus bitllets i reservar els hotels pel seu compte. El dia de la tesi han de portar els bitllets o factura amb l'import, les targetes d'embarcament i en el cas de l'hotel es demana que la factura estigui a nom de la UAB (NIF Q0818002H). Els tiquets de taxi i de tren també s'han de lliurar en aquest moment per procedir al seu pagament. Es demanarà fotocòpia del DNI i les dades bancàries per poder fer la transferència.

A l'apartat Documents trobareu l'Imprès de dietes per a tesis doctorals que també ens l'haureu de portar omplert i signat. El Departament de Medicina comprovarà aquestes despeses i les enviarà a la Gestió Econòmica per procedir al seu pagament.

El dia de la lectura el President constituirà el tribunal, obrirà la sessió pública i informarà al doctorand de com es farà l'avaluació de la tesi, i que aquesta es desenvoluparà en dues sessions. A la sessió pública es valorarà si la tesi obté la qualificació 'NO APTE', 'APROVAT', 'NOTABLE' o bé EXCEL·LENT. Aquesta qualificació es comunicarà al doctorand. El mateix tribunal, reunit en una nova sessió, també pot proposar que la tesi doctoral obtingui la menció "Cum Laude" si, per unanimitat, cadascun dels membres emet, en tal sentit, un vot secret positiu.

Si la tesi doctoral no es defensa al cap de 3 mesos de la data de difusió del dipòsit, caldrà tramitar un nou dipòsit de tesi, el nomenament del tribunal, etc., i si el curs acadèmic ha canviat, pagar les taxes de dipòsit i de tutoria de tesi corresponents.

La nova normativa de doctorat de la UAB permet la presentació i defensa de tesis doctorals amb resultats susceptibles de protecció de la propietat intel·lectual o industrial, per l'existència de convenis de confidencialitat amb empreses o la possibilitat de generació de patents. Trobaràs més informació a l'enllaç registre tesi.

L'adreça específica per a dubtes sobre les tesis doctorals: tesis@uab.es.

 

IMPORTANT: Informació addicional de l'Escola de Doctorat a tenir en compte durant el període que duri l'estat d'alarma decretat pel Govern per la pandemia de coronavirus Covid-19

Mentre duri la situació de confinament, des de l'Escola de Doctorat es recomana ajornar la defensa de les tesis fins a la segona quinzena de maig o més endavant.

En cas que no es puguin ajornar, es podrà demanar fer la defensa mitjançant videoconferència. Per iniciar el procés cal fer una sol·licitud a la Junta Permanent, seguint les instruccions que trobaràs en aquest enllaç, on s'ha afegit nova informació en aquest apartat. La sol·licitud ha de passar pel Departament de Medicina perquè porta la firma del coordinador del Programa de Doctorat en Medicina aprovant-la.

L'Escola de Doctorat, un cop revisada la petició, la resoldrà i farà arribar la documentació de la defensa específica per a una videoconferència. Recordeu que la votació per al Cum Laude es fa en línia, i un cop hagi arribat a l'Escola tota la documentació de la defensa (actes i informes dels membres de tribunal).

Es recomana que tots els membres de tribunal disposin de signatura electrònica per signar l'acta i els informes individuals de les tesis.

Hi ha dos formats de videoconferència acceptats però un d'ells haurà d'estar justificat:

a)    Modalitat de videoconferència amb un membre de tribunal junt amb el doctorand i la resta de membres en format virtual. L’Escola de Doctorat disposa de la Sala de Graus per fer aquestes defenses i són dirigides des de la mateixa Escola de Doctorat.

b)    Modalitat de videoconferència on tant el doctorand com els membres del tribunal estan en format virtual. Per poder acceptar-la cal demostrar que el fet que no es faci la defensa produeix un perjudici per al/la doctorand/a i només s’acceptarà en situacions molt excepcionals i degudament justificades. L’Escola dirigeix el format de la defensa.


Documents

Fitxa de difusió de dades de la lectura de la tesi doctoral
Llocs habituals de defensa de tesis doctoral
Sol·licitud lectura tesi fora UAB
Imprès de dietes per a tesis doctorals
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona