Cirurgia i Ciències Morfològiques


Actualment els programes de doctorat del Departament de Cirurgia estan regulats per 2 Reials Decrets:

  • RD 99/2011 (vigent)
  • RD 1393/2007 (en vies d'extinció)

Doctorat RD 99/2011

El Departament de Cirurgia conjuntament amb el Departament de Ciències Morfològiques organitza el programa de doctorat de Cirurgia i Ciències Morfològiques regulat pel RD 99/2011. Aquest és el programa de doctorat que està vigent per als alumnes de nou ingrés.

Trobareu tota la informació d'aquest programa a la pàgina web següent: www.doctoratcirurgia.uab.cat.

Doctorat RD 1393/2007

L'Estudi de Doctorat de Cirurgia regulat pel RD 1393/2007 està en període d'extinció. No s'accepten noves admissions en aquest programa.

L'Estudi de Doctorat en Cirurgia regulat pel RD 1393/2007 finalitzarà el 30 de setembre de 2017. Els que encara estiguin inscrits en el mateix hauran de dipositar abans del proper 30 de Juny de 2017. Pots consultar aquí la informació de l'Escola de Doctorat referent a aquests estudis.

Escola de Doctorat L'oferta de programes de doctorats de la UAB

 

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Biblioteques de la UAB Web de les biblioteques de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis Doctorals en Xarxa

 

Informació acadèmica Normativa, calendaris i taxes de doctorat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

doctorat.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona