AdmissióiMatrícula


Admissió

Cal que seguiu el procediment descrit aquí.

L'admissió al Programa de Doctorat té com a requisit previ l'acceptació d'un director de tesi que haurà de signar el següent document (+)

És també obligatori tenir l'acceptació d'un tutor de la següent llista, que haurà de signar aquest document (+)

Us heu de comprometre a demanar una entrevista amb el Coordinador del Programa de Doctorat mitjançant aquest document (+)

Si durant el procés de sol.licitud d'admissió no trobeu al vostre director a l'aplicació informàtica, heu d'omplir aquest document d'alta de director (+) 


Matrícula

Un cop acceptada l'admissió, l'alumne disposa d'un mes per a fer efectiva la matrícula. Aquesta consta de dues etapes:

a) Formalització de la matrícula a l'Escola de Doctorat. Cal seguir el procediment descrit aquí.
 
b) Després de la matrícula es farà una entrevista amb la Coordinació del Programa de Doctorat, en la qual s'aportarà la següent documentació per a la seva signatura. Posteriorment s'haurà de portar a la Secretaria del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, situat a la Facultat de Medicina, en un termini de 3 mesos:
 
   Document de Compromís Doctoral (*veure instruccions)

   Pla de Recerca RD99/2011 (*veure instruccions)

   Proposta_de_projecte_de_Tesi Doctoral

   Activitats Formatives del Programa de Doctorat

   Proposta de composició de la comissió de seguiment

   Document de bones pràctiquesllegiu abans el Codi de Bones Pràctiques de la UAB 


El departament té una normativa interna per a Tesis Doctorals dirigides per Doctors externs al Departament.


Casos especials i documents opcionals

En el cas que el sol.licitant no accedeixi al Doctorat des d'un màster relacionat amb l'àrea de Bioquímica i Biologia Molecular pot haver de cursar un curs de complement de formació.

   Complements de formació i la seva avaluació

   Sol.licitud de Matrícula dels complements de formació del Programa de Doctorat
   RD99/2011

   Sol.licitud de modificacio de Matrícula RD99/2011

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Màster en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre màster

 

Doctorat en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre doctorat

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona