Activitats formatives del Programa de Doctorat en Bioquímica, Biologia Molecular i Biomedicina


Tots els alumnes del Programa de Doctorat han de dur a terme un conjunt d’activitats formatives, per completar el seu doctorat. El llistat d’activitats formatives es troba aquí.

Les activitats formatives obligatòries són:

1) Assistència a seminaris o conferències impartides per experts: mínim 5 seminaris/any. El doctorand ha d’aportar un certificat d’assistència per a cada un.

2) Presentació de comunicació oral o escrita en congrés nacional o internacional (mínim una vegada durant el doctorat).

3) Presentació d’una comunicació en la Jornada Científica del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (UAB) (mínim una vegada durant els dos primers anys de doctorat).

D’acord amb el director de tesi, el doctorand pot dur a terme activitats formatives optatives, de característiques variades

L’Escola de Doctorat organitza activitats formatives transversals: cursos, conferències i activitats d’interès general.

Totes les activitats formatives (obligatòries, optatives, transversals) dutes a terme durant el curs acadèmic s’han de presentar a la comissió de seguiment corresponent, que les supervisa i comprova.

Les activitats formatives s’han d’informar al SIA.
 
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Màster en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre màster

 

Doctorat en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre doctorat

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona