Actes de reunions


Reunions entre els directors i el doctorand

Una de les tasques que tenen assignades els directors és acordar amb el seu doctorand  el pla de supervisió de la feina d'investigació i planificar reunions regulars.

El nombre de reunions acordat entre els directors i el seu doctorand quedà registrat al punt 1 de l’Annex del Document de Compromís'. Per tant, s'hauran de fer tantes reunions com les acordades al punt 1 del document 'Annex del Document de Compromís'.

Les dades respecte a les reunions establertes en el curs corresponent s’informaran dins de l’Informe del seguiment anual. Aquestes dades s’hauran d’emplenar pel doctorand i es sustentaran en la presentació oral de cada reunió de l’estat de la feina per part del doctorand davant de tots els seus directors. El contingut de la informació haurà d’estar consensuat amb els seus directors i tutor. El doctorand accedirà a una plataforma online per realitzar el seguiment, mitjançant l'enllaç https://gestiodoctoratmedicina.uab.cat/, introduint el seu NIU i la seva paraula de pas.

L’evidència documental d'aquestes reunions s’obtindrà mitjançant l’explotació de l’Informe de seguiment.

Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona