Modificació del règim de dedicació


Durant els dos primers anys de doctorat el doctorand pot sol·licitar a la comissió acadèmica del programa de doctorat la modificació del règim de dedicació. Una vegada esgotat el termini mínim ordinari per finalitzar la tesi s'haurà de demanar pròrroga.

Cal sol·licitar-ho en les dates fixades pel Calendari Acadèmic Administratiu. Aquest calendari es publica a la web de l'Escola de Doctorat a l'apartat Normativa, Calendari i Taxes.

Per poder tramitar la modificació del teu règim de dedicació ens hauràs de portar al Departament:

  • La sol·licitud de modificació règim de dedicació degudament justificada. Si sol·licites realitzar la teva Tesi a temps parcial, Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial.
  • La modificació del pla de recerca.
  • La nova proposta del pla de treball adaptant la planificació temporal per anualitats al nou desenvolupament de la investigació.
  • L'informe del/s director/s per sol·licitar modificació del règim de dedicació.
Trobaràs els documents de sol·licitud de modificació règim de dedicacióSol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcialmodificació del pla de recerca, nova proposta del pla de treball i l'informe del/s director/s per sol·licitar modificació del règim de dedicació a l'apartat Documents.

La data límit per presentar la documentació serà el 20 de desembre.

Els documents els hauràs de portar al departament o fer arribar per missatgeria a:

Departament de Medicina - Pavelló Docent
Pavelló Docent de la Vall d'Hebron
Passeig de la Vall d'Hebron 119-129
08035 Barcelona

La comissió de l’estudi de doctorat farà arribar la resolució al doctorand i una còpia a l’Escola de Doctorat.
Documents

Sol·licitud de modificació règim de dedicació
Sol·licitud per cursar el programa de doctorat a temps parcial
Modificació del pla de recerca
Nova proposta del pla de treball
Informe del/s director/s per sol·licitar modificació del règim de dedicació
Escola de Postgrau L'oferta de postgrau de la UAB

 

Tesis en Xarxa Tesis en Xarxa

 

Manual d'acollida UAB Manual d'acollida UAB 2012

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona