Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions


OBJECTIU

El programa de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona persegueix formar, capacitar i entrenar els doctorands a triar la recerca i fer-hi front, el desenvolupament i la innovació necessaris per aconseguir avenços significatius en el coneixement científic i tecnològic en els àmbits dels sistemes electrònics i de telecomunicació i les tecnologies electròniques en el seu sentit més ampli, des de la concepció, disseny, fabricació i test de micro-nano dispositius, antenes i sistemes de microones, fins a la investigació i el desenvolupament d'aplicacions relacionades.

Com a programa de Doctorat en una Escola d'Enginyeria, l'aplicació dels resultats de la investigació bàsica constitueix en si mateixa una meta final. Grafè, Nanotubs de carbó, Multi-Micro Sensors i actuadors, Sistemes encastats, Microtecnologies, Biosensors, Micro-Nano-Bio sistemes, Nanoelectrònica, Robòtica, Neurotecnología, Processament del Senyal, Teoria de la Informació, Sistemes de RF/microones, Metamaterials,etc. són alguns dels descriptors més significatius de l'avantguarda cientificotecnològica que es treballen en el programa.ESTRUCTURA

Els estudis del programa de doctorat es troben regulats segons el Reial Decret 99/2011. El doctorat està coordinat per tres departaments: Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics, Departament d'Enginyeria Electrònica, Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes de l'Escola d'Enginyeries de la UAB. L'activitat de recerca es divideix en diferents línies en que s'integren més de 20 doctors de plantilla i 10 en institucions col·laboradores. En el següent enllaç es poden consultar les diferents línies d'investigació que es duen a terme, així com tota la informació específica del programa.


Estudis de Doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions

Informació específica sobre el procés d'admissió, inscripció, seguiment i defensa de la tesi doctoral:
 

Informació addicional:

1- Escola de Postgrau

2- Francesc Serra i Graells
Coordinador de tercer cicle del Dept. Microelectrònica i Sistemes Electrònics

Escola d'Enginyeria (edifici Q)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra. SPAIN
Telèfon: (+34) 93 581 21 71
Fax (+34) 93 581 30 33
E-mail:

paco.serra@imb-cnm.csic.es
Francesc.Serra.Graells@uab.cat


3- Secretaria del Departament:

Telèfon: (+34) 93 581 35 88
Fax (+34) 93 581 30 33
E-mail: d.microelectronica@uab.cat    

Tesis en xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

UAB Divulga Revista de divulgació científica de l'Autònoma

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

Parc de Recerca Transferència de tecnologia i coneixements de la UAB i d'altres institucions

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Carrer de les Sitges
Escola d'Enginyeria (Edifici Q)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 - Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Espanya
Telf.:93.581.35.88
Fax:93.581.30.33

d.microlectronicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona