Grau en Física

Pla d'estudis

Titulació

Grau en Física

Tipus de títol

Grau EEES

Durada

4

Total de crèdits

240

  Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 54 6    
2n curs 6 54    
3r curs   45 15  
4t curs     48 12
Total 60  105 63 12

Itineraris

Menció en Física Fonamental
Menció en Física Aplicada

Assignatures de formació bàsica

1r curs 2n curs
 • Mecànica i Relativitat
 • Electricitat i Magnetisme
 • Química per a Físics
 •  Ones i Òptica
 • Càlcul I
 • Càlcul II
 • Àlgebra I
 • Àlgebra II
 • Temes de Ciència Actual (anual)
 • Iniciació a la Física Experimental (anual)
 • Estructura de la Matèria i Termodinàmica
 •  Mètodes Numèrics I
 • Mecànica Clàssica (anual)
 • Electromagnetisme (anual)
 • Laboratori de Mecànica
 • Laboratori d'Electromagnetisme
 • Equacions Diferencials
 • Càlcul de Diverses Variables
 • Anàlisi de Variable Complexa
3r curs 4t curs
 • Física Quàntica I
 • Física Quàntica II
 • Òptica (anual)
 • Termodinàmica i Mecànica Estadística (anual)
 • Laboratori de Termodinàmica
 • Laboratori d'Òptica
 • Mètodes Numèrics II
 • Treball de Final de Grau

Assignatures optatives

Optatives de 3r curs / crèdits Optatives de 4t curs / crèdits
Obligatòriament s'han de triar tres assignatures de les següents:
 • Introducció a l'Astrofísica /5
 • Introducció a la Ciència de Materials /5
 • Introducció a la Fotònica /5
 • Introducció a la Biofísica /5
 • Mètodes Matemàtics Avançats /5
 • Introducció a la Física Nuclear i de Partícules /5

Cal cursar 48 crèdits:

Bloc general

 • Mecànica Quàntica /6
 • Mecànica Teòrica i Sistemes No Lineals /6 
 • Electrodinàmica i Radiació de Sincrotró /6 
 • Física Estadística /6 
 • Física de l'Estat Sòlid /6 
 • Laboratori Avançat /6 


Bloc fonamental

 • Mecànica Quàntica Avançada /6 
 • Fluids i Superfluids /6 
 • Òptica Quàntica /6 
 • Relativitat General i Cosmologia/6 
 • Informació Quàntica (A) /6 
 • Física d'Altes Energies /6 


Bloc d'aplicacions 

 • Òptica Aplicada /6
 • Física de Nanomaterials  (A) /6
 • Física Ambiental /6
 • Física de Radiacions /6
 • Electrònica /6
 • Física d'Acceleradors /6
 • Física Hospitalària /6


Bloc transversal

 • Història de la Física /6  / / Pràctiques Externes (12 crèdits) 
 • Pràctiques Externes /12

(A) Assignatura impartida en anglès

4t curs
Per a obtenir una menció al títol s'han de cursar 30 crèdits de l'itinerari corresponent:
Menció en Física Fonamental Menció en Física Aplicada
 • 6 crèdits del bloc general
 • 24 crèdits del bloc fonamental
 • 6 crèdits del bloc general
 • 24 crèdits del bloc d'aplicacions 

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona