Grau en QuímicaTaula de Crèdits per curs
 
Curs  Formació bàsica Obligatoris  Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60      
2n curs   60    
3r curs   60    
4t curs     45 15
Totals 60 120 45 15


Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs:
-Fonaments de Química I i II
-Experimentació i Recursos Informàtics (anual)
-Física I i II
-Matemàtiques I i II
-Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
-Fonaments de Geoquímica

2n curs:
-Química Analítica i Electroanàlisi (anual)
-Química dels Elements (anual)
-Estructura i Reactivitat dels Compostos Orgànics (anual)
-Química Quàntica
-Fonaments d'Enginyeria Química
-Termodinàmica i Cinètica
-Espectroscòpia

3r curs:
-Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi
-Fenòmens de Transport i Fenòmens de Superfíci
-Química de Coordinació i d'Organometàl·lica
-Mètodes Sintètics
-Determinació Estructural
-Tècniques de Separació
-Ciència de Materials
-Bioquímica
-Laboratori d'Experimentació en Química Física
-Laboratori d'Anàlisi Cromatogràfica i Espectroscòpica
-Laboratori de Síntesi Orgànica
-Laboratori de Síntesi Inorgànica

4t curs:
-Treball de Final de Grau

Assignatures optatives (4t curs)

-Història de la Química
-Pràctiques Externes (*)
-Temes de Ciència Actual (anual) (**)

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.
(**) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 3 crèdits.

MENCIONS

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Menció de Química de Materials
-Caracterització de Materials
-Catàlisi
-Electroquímica i Corrosió
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Nanoquímica i Nanomaterials
-Química de l'Estat Sòlid
-Química Computacional de Sòlids

Menció de Química Industrial i Ambiental
-Anàlisi i Gestió de la Qualitat
-Catàlisi
-Economia i Gestió Empresarial
-Electroquímica i Corrosió
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Monitoratge Industrial i Ambiental
-Química Ambiental i Sostenibilitat
-Química Inorgànica Industrial
-Química Orgànica Industrial
-Redacció i Execució de Projectes

Menció de Química Biológica
-Biologia Molecular
-Enginyeria de Proteïnes
-Metalls en Biologia i Medicina
-Química Bioanalítica
-Química Bioorgànica
-Simulació Biomolecular
-Síntesi de Compostos Biològicament Actius

Es convaliden des de 33 fins a 51 crèdits de la titulació als alumnes que hagin accedit als estudis des dels CFGS següents: Química Ambiental, Indústries de Procés Químic, Anàlisi i Control, Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat i Química Industrial.

Més informació: GUIES DOCENTS DE LES ASSIGNATURES I HORARIS DE CLASSES 
Facultat de Ciències Accés a la web de la Facultat

 

Biblioteques El web de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries.

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona