Docència de grau


Els objectius que tot seguit s'enuncien corresponen a línies estratègiques de desenvolupament definides pels propers anys en el nostre Departament. En aquest sentit cal dir que totes elles formen part, d'una manera o altra, de la política actual i futura  del Departament. de Pedagogia Sistemàtica i Social. Tot i que els objectius es presenten sectorialitzats per àmbits resulta evident que tots estan, en bona mesura, interconnectats i que, sovint, la millora en un repercuteix, de forma gairebé automàtica, en la resta. És d'aquests objectius on han de sorgir els indicadors d'avaluació.

Així doncs, els nostres objectius en relació a la DOCÈNCIA són:
  1. Millorar la mitjana de valoració del professorat del Departament per part de l'estudiantat.
  2. Millorar i avaluar els programes de màster i de doctorat per avançar cap a les mencions de Qualitat.
  3. Mantenir i incrementar la participació del professorat en els cursos de Postgrau i Màsters que desenvolupa la Facultat de Ciències de l'Educació implicant els grups de recerca del Departament. Mantenir i incrementar la participació del professorat en el programa Teaching Mobility (Erasmus) facilitant, al mateix temps, la mobilitat dels estudiants.
  4. Impulsar i millorar la formació permanent del professorat del Departament. a través de: a) sessions de conferències, tallers i sessions de treball compartit al voltant de temàtiques diverses, b) assistència i participació del professorat a jornades, seminaris i congressos d'àmbit nacional i internacional, c) implicació del professorat en projectes d'innovació docent, sobretot, en aquells relacionat amb el procés de convergència europea.

El Departament té una llarga tradició d'innovació docent, dels projectes desenvolupats es destaca:

  1. La metodologia de projectes tutoritzats impulsada pel nostre Departament des de l'any 1994.
  2. Un projecte d'innovació docent pel desenvolupament i millora del pràcticum de tres titulacions; Model MPI (DURSI).
Biblioteques de la UAB Web de les Biblioteques de la UAB

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Edifici G6
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34.93.581.14.19
Fax:+34.93.581.14.19

d.teories.educacio@uab.cat


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona