Grau en Bioquímica


El grau de Bioquímica té per objectiu formar professionals que disposin de les eines conceptuals i de les tècniques necessàries per a poder generar nous coneixements, en l'àmbit molecular, sobre els processos de transformació estructurals, metabòlics, energètics i d’informació que tenen lloc als éssers vius.

La bioquímica pretén explicar aquests processos en termes de les propietats i de les interaccions de les molècules que els componen. Es tracta d’una disciplina que obre la possibilitat de millores tècniques que es poden aplicar en camps molt diversos, des de la indústria farmacèutica i el diagnòstic i l'anàlisi clínics fins a l’alimentació i el medi ambient.

El grau de Bioquímica proporciona una formació bàsica en matemàtiques, física i química; continguts biològics bàsics, especialment en el marc cel·lular i molecular; coneixements generals de les diferents àrees de la bioquímica, com ara l’enginyeria de proteïnes, la regulació del metabolisme, la bioenergètica, la regulació de l’expressió gènica, l’estructura de les macromolècules o la bioquímica clínica, i aspectes metodològics, com ara les enginyeries genètica, de proteïnes, cel·lular, metabòlica i de sistemes.


Grau de Bioquímica (+ informació)

Des del departament de Bioquímica i  Biologia Molecular s'imparteixen classes a altres graus :


       Grau de Biologia

       Grau de Biotecnologia

       Grau de Ciències Biomèdiques
   
       Grau de Biologia Ambiental

       Grau de Microbiologia

       Grau de Genètica       Grau de Ciències Ambientals      

       Grau de Nanociència i Nanotecnologia

       Grau de Química       Grau de Ciències Biomèdiques

       Grau de Fisioteràpia

       Grau d'Infermeria

       Grau de Logopèdia

       Grau de Medicina

       Grau de Veterinària
Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Màster en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre màster

 

Doctorat en Bioquímica i Biologia Molecular Informació general sobre el nostre doctorat

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Bioquímica i Biologia Molecular
Facultat de Medicina
Edifici M
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

+34 93 581 19 10
+34 93 581 25 77
  

d.bioquimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona