Grau en QuímicaAssignatures de formació bàsica

1r curs:
-Fonaments de Química (*)
-Experimentació i Documentació en Química
-Física
-Matemàtiques
-Fonaments de Biologia Molecular i Cel·lular
-Fonaments de Geoquímica

2n curs:
-Química Analítica i Electroanàlisi
-Química dels Elements
-Estructura i Reactivitat dels Compostos Orgànics
-Química Quàntica
-Fonaments d'Enginyeria Química
-Termodinàmica Química
-Espectroscòpia

3r curs:
-Mètodes Espectroscòpics d'Anàlisi
-Química Física
-Química de Coordinació i d'Organometàl·lica
-Mètodes Sintètics
-Determinació Estructural
-Tècniques de Separació
-Ciència de Materials
-Bioquímica
-Anàlisi i Determinació de Propietats
-Laboratori de Síntesi

4t curs:
Treball de Fi de Grau

Assignatures optatives (4t curs)

-Anàlisi i Gestió de la Qualitat
-Biologia Mol·lecular
-Caracterització de Materials
-Catàlisi
-Economia i Gestió Empresarial
-Electroquímica i Corrosió
-Història de la Química
-Enginyeria de Proteïnes
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Metalls en Biologia i Medicina
-Monitoratge Industrial i Ambiental
-Nanoquímica i Nanomaterials
-Química Ambiental i Sostenibilitat
-Pràctiques Externes (*)
-Química Bioanalítica
-Química Bioorgànica
-Química Computacional de Sòlids
-Química de l'Estat Sòlid
-Química Inorgànica Industrial
-Química Orgànica Industrial
-Redacció i Execució de Projectes
-Simulació Biomol·lecular
-Síntesi de Compostos Biològicament Actius
-Temes de Ciència Actual (anual) (**)

(*) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 12 crèdits.
(**) Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte aquesta, que és de 3 crèdits.
Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.

Menció de Química de Materials
-Caracterització de Materials
-Materials Polimèrics i Biomaterials
-Nanoquímica i Nanomaterials
-Química de l'Estat Sòlid
-Química Computacional de Sòlids

Menció de Química Industrial i Ambiental
-Anàlisi i Gestió de la Qualitat
-Electroquímica i Corrosió
-Monitoratge Industrial i Ambiental
-Química Ambiental i Sostenibilitat
-Química Inorgànica Industrial
-Química Orgànica Industrial

Menció de Química Biológica
-Metalls en Biologia i Medicina
-Química Bioanalítica
-Química Bioorgànica
-Simulació Biomolecular
-Síntesi de Compostos Biològicament Actius


Més informació: guies docents
Facultat de Ciències Accés a la web de la Facultat

 

Biblioteques El web de les biblioteques de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries.

 

Intranet del departament Intranet del departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona