Grau de Física


Presentació del Grau en Física


El grau de Física té dos objectius fonamentals: el primer, que l'estudiant adquireixi una sòlida base científica sobre els conceptes claus de la física, tant en l'àmbit teòric com instrumental; el segon, que adquireixi una formació científica interdisciplinària i transversal d'acord amb les noves fronteres de la física, que el prepari per a les noves sortides professionals que s'han obert en aquesta disciplina.

A més, els estudis de Física de la UAB es poden simultaniejar amb el grau de Matemàtiques i el de Química a partir de les dobles titulacions de Física i Matemàtiques i Física i Química?

Realitzar els estudis de Física a la UAB et permetrà també estar molt a prop d'un gran nombre d'investigadors del Departament de Física de la UAB integrats en les Unitats de Recerca. A més, en el Campus de la UAB hi trobaràs els següents Instituts de Recerca on es realitza investigació en diversos camps de la Física.

En finalitzar els estudis de Física a la UAB, si així ho desitges, pots matricular-te en qualsevol dels Màsters Oficials que la UAB t'ofereix i en els que hi participa el Dept. de Física.


Enllaços d'interès per a futurs estudiants.


Enllaços ràpids per a estudiants.


 
 
 Equip de coordinació.

* Fent clic sobre del nom trobareu la informació de contacte, mitjançant el Directori de la UAB.

Per a qualsevol consulta referent als estudis de Grau de Física podeu contactar amb la coordinació a través de l'adreça electrònica : coordinacio.fisica@uab.cat

  •  Coordinador de Física: Dr. Juan Camacho
  •  Coordinadora adjunta de Física: Dra. Marta González Silveira.
  •  Coordinador d'intercanvi de Física: Dr.Vicenç Mèndez.
  •  Coordinador de Treball de Grau: Dr. Aitor Lopeandia.
  •  Coordinador de Pràctiques en Empresa: Dr. Jordi García Orellana.
 
Comissió de Docència de Física.

Segons el reglament de la Facultat de Ciències , la Comissió de Docència és l'òrgan ordinari de gestió del grau. Les seves funcions inclouen entre d'altres l'aprovació del calendari d'exàmens, dels horaris, etc., així com prendre decisions sobre els altres aspectes que afectin el funcionament de la docència del grau.
Està presidida pel (per la) coordinador(a) d'estudis de grau i formada a més pel (per la) sots coordinador(a), quatre membres del professorat del grau i un estudiant de cada curs del grau.

En el cas de la Comissió de Docència de Física, degut a l'existència de les dobles titulacions Física i Matemàtiques i Física i Química, també compta amb un estudiant de cada un d'aquests estudis.

La Comissió de docència de Física està formada per:

- Coordinador i Sots-Coordinadora de Física (Carles Navau i Marta González).
- Quatre professors del Grau de Física (Daniel Campos, Lluís Font, Joaquim Matias i Juan Camacho).
- Quatre representants dels estudiants del Grau de Física (un per curs), un representant de la doble titulació de Física i Matemàtiques i un de la doble titulació de Física i Química.

Biblioteca Web de les biblioteques de la UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual Alumnes UAB

 

Servei de Correu Electrònic Web Mail Acadèmic per Alumnes UAB

 

Correu Electrònic PDI Web Mail per al Personal Docent de la UAB

 

Servei d'Informàtica Distribuïda Servei d'Informàtica Distribuïda

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

Web Facultat de Ciències Tota la informació institucional de la Facultat de Ciències

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Física
Edifici C
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 77
FAX +34 93 581 21 55
Secretaria
d.fisica@uab.cat
Direcció
direccio.d.fisica@uab.cat
Coordinació
coordinacio.fisica@uab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona