Universitat Autònoma de Barcelona

Dades de la UAB

2011-2012

Docència

En aquest apartat podeu trobar les dades referents al curs 2011/12 sobre estudiants i titulacions de la UAB. Les més destacades són:

85
titulacions
de grau
130
 programes de
 màster universitari
79
programes
de doctorat
771
programes de
formació continuada
(2010-2011)

 

29.018
estudiants
de grau

2.280
 estudiants de
 màster universitari

3.578
estudiants
de doctorat

10.791
estudiants de
formació continuada
(2010-2011) 


Per a més informació podeu desplegar el menú esquerra.

Edita:
Oficina de Gestió de la Informació i de la Documentació

ogid@uab.cat

2021 Universitat Autònoma de Barcelona