El professorat de les nostres dues unitats departamentals (Didàctica de la Llengua i la Literatura, Didàctica de les Ciències Socials) imparteix docència en els següents àmbits:

 • Titulacions de grau:

  • Educació Infantil

  • Educació Primària

  • Educació Primària. Grau en anglès

  • Educació Social

  • Estudis socioculturals de gènere

  • Logopèdia 

  • Pedagogia

 • Màsters oficials:

  • Biblioteca escolar i promoció de la lectura (UAB-UB) [reconegut pel Departament d'ensenyament per acreditar el perfil de Lectura i biblioteca]

  • Didàctica del Xinès per Hispanoparlants

  • Erasmus Mundus: Children’s Literature, Media and Cultur

  • Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge (UPF-UAB)

  • Formació de professorat d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyaments d'idiomes

  • Humanitats i Patrimoni Digitals

  • Recerca en Educació, especialitat en Didàctica de la Llengua i la Literatura

  • Recerca en Educació, especialitat en Didàctica de les Ciències Socials
  • Trastorns de la Comunicació i el Llenguatge (UAB, URL)
    
 • Programes de doctorat
  • Doctorat en Educació (àmbit de la Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials)
    
 • Postgraus propis del Departament
  • Postgrau en Ensenyament del Català per a Persones Adultes (UVic; UAB, UB)


 

Tots els Màsters Oficials Consulteu les fitxes dels Màsters Oficials que organitzem

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials


Edifici G-5, despatx G5-115. 08193 - Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Tel: +34 93 581 1878 
Tel: +34 93 581 1838
Tel: +34 93 581 1620
d.did.llengua@uab.cat


 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona