FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció > Programa impuls

El Programa Impuls vol incidir en el segment de la poblaci? amb discapacitat que troba m?s dificultats per realitzar estudis universitaris i/o incorporar-se al m?n laboral com a professionals al trobar-se en situaci? de depend?ncia.

El Programa aposta per la participaci? d'un nou agent: l'empresa privada. La incorporaci? de l'empresa ?s una de les parts essencials d'aquest projecte i d'especial rellev?ncia per aconseguir la seva implicaci? a una problem?tica desconeguda que facilitar? la posterior incorporaci? al m?n laboral dels estudiants amb discapacitat objecte o beneficiaris d'aquest projecte.

La recerca d'aquesta complicitat es fonamenta en la necessitat legal que t? l'empresa en la incorporaci? dins les seves plantilles de persones amb discapacitat d'acord amb la Llei d'Integraci? Social de Minusv?lids (LISMI).

Aquest suport de l'empresa privada en el desenvolupament acad?mic d'estudiants amb discapacitat redundar? en un major coneixement de les seves capacitats i les necessitats adaptatives a l'hora d'accedir al m?n laboral.

En definitiva, l'objectiu del programa ?s fer que l'empresa sigui un agent actiu de la iniciativa patrocinant econ?micament les beques d'estudi i considerant posteriorment la incorporaci? dels estudiants o titulats universitaris amb discapacitat a la seva plantilla professional.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats