FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció > Espai debat de la inserció laboral a la gestió de la diversitat

Espai debat "De la inserci? laboral a la gesti? de la diversitat. Un nou paradigma on la discapacitat esdev? una oportunitat empresarial". Barcelona, 7 de juny de 2011.

Durant els darrers anys s'ha desenvolupat un marc legal de refer?ncia i pol?tiques d'acci? positiva per afavorir la inserci? al m?n laboral de les persones amb discapacitat al mercat laboral. Tot i aix?, aquesta inserci? ?s encara un repte per algunes empreses. Per?, per qu? ?s tan dif?cil assolir la inserci? laboral de les persones amb discapacitat? Una resposta a aquesta pregunta podria ser que l'?mfasi en el disseny i implementaci? d'aquestes pol?tiques no ha tingut en compte ni les empreses ni els models actuals de producci? i nom?s s'han centrat en afavorir la inserci? de les persones amb discapacitat a trav?s de mesures econ?miques, com bonificacions i subvencions. I, ?s aquest un model d'inserci? v?lid?

Per debatre sobre aquestes i altres q?estions la Fundaci? Aut?noma Solid?ria, amb el suport del Consell Social de la UAB i en col?laboraci? amb la Fundaci? Seeliger y Conde, ha organitzat un espai de treball obert als diferents agents implicats en la inserci? laboral de persones amb discapacitat.

En aquest espai es vol analitzar les oportunitats i els reptes de la implementaci? d'un nou model d'inserci? a l'empresa, basat en la gesti? de la diversitat i, treballar conjuntament sobre propostes concretes que donin resposta a les necessitats dels diferents actors: les persones amb discapacitat, les Universitats, l'Administraci? P?blica i l'empresa. Tamb? es pret?n oferir eines i informaci? sobre nous models de gesti? de la integraci? de persones amb discapacitat a les seves estructures empresarials i com incorporar la diversitat com un valor estrat?gic corporatiu.

Es dur? a terme el 7 de juny (de 15,30h a 18h) a la Casa de la Convalesc?ncia de la UAB (Barcelona). Preguem confirmaci? d'assist?ncia a: fas.piune@uab.cat / 935812819. Veure el programa complet:
 

© 2020 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats