FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció > Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat

Recursos a les biblioteques per a persones amb discapacitat

A finals del 2006 es va iniciar des del PIUNE un projecte per tal d’oferir als estudiants amb discapacitat física i amb mobilitat reduïda o amb discapacitat sensorial espais amb recursos tècnics i tecnològics accessibles que els hi permetin accedir a la informació i treballar de forma autònoma a les sales d'estudi.

És per això, que en una primera fase del projecte es van instal·lar sis cabines adaptades a la quarta planta de la Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General. Les cabines són un espai d’estudi per als estudiants amb discapacitat i equipades amb els recursos tècnics més innovadors (programaris - programes de reconeixement de veu o d’ampliació de caràcters- i perifèrics – ratolins i teclats- adaptats) per garantir l’accés a la informació i comunicació.

En una segona fase s'han construït un total de quatre cabines, dues a la Biblioteca de Ciències Socials i dues a la d'Humanitats. Amb la inversió es vol donar resposta a les necessitats educatives específiques als estudiants que estan matriculats a facultats ubicades a l’eix central, com per exemple, Ciències Polítiques, Dret, Administració i Direcció d’empreses,...i al campus nord (Educació, Psicologia, Traducció i Interpretació...), facultats que acullen a un nombre important d’estudiants amb discapacitat i que, presenten, en la majoria dels casos, dificultats per a desplaçar-se, ja sigui per problemes de mobilitat o d’orientació.

Vinculat a la creació de noves cabines d’estudi s’ha volgut equipar a les biblioteques de sistemes tècnics de lectura i ampliació de lletra per a totes les persones de la comunitat universitària que, per diferents factors, tinguin dificultats per accedir a la informació en tinta en els estàndards de lletra actuals.

El projecte pretén que totes les persones, independentment de les seves limitacions visuals, puguin accedir a la informació. Així,  s’han instal·lat 9 lupes TV distribuïdes a les següents biblioteques i unitats docents: Biblioteca d’Humanitats, de Ciència i Tecnologia, de Medicina, de Veterinària, de Ciències Socials, de Comunicació i Hemeroteca General, del campus de Sabadell, a la Unitat docent UAB Hospital Germans Trias i Pujol i la de l’Hospital Vall d’Hebrón.

Les lupes TV són un recurs electrònic que facilita l’accés a la lectura i a la informació gràcies al seu sistema d’ampliació de lletra, permetent una ampliació de fins 58 augments. Aquestes lupes estan situades a les zones de lectura, a prop dels taulells de consulta i poden fer-ne ús qualsevol persona de la comunitat universitària que ho necessiti.

Per a facilitar i potenciar el seu ús, l’equip tècnic del Servei d’Atenció a la Discapacitat, PIUNE, de la FAS ha ofert formació al personal de les biblioteques, el qual ha manifestat un gran interès en aquesta iniciativa.

En la primera fase del projecte es va comptar amb el suport del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en el marc del Plan Avanza i de l’ICASS i aquesta segona fase s’ha completat amb el suport de del Consell Social de la UAB que ha aportat 70.000€.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats