FAS > Discapacitat > Projectes > Descripció > Projecte pilot sobre la figura d'assistents personals

Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals

L’any 2006 el Servei d’atenció a la discapacitat, PIUNE comença a reflexionar sobre quin ha de ser el model d’atenció a les necessitats dels estudiants amb discapacitat física que requerien a més d’un suport i seguiment acadèmic, un ajut en les activitats bàsiques de la vida diària sobretot en jornada acadèmica però també a la vida personal dels estudiants que residien durant el curs acadèmic a Vila Universitària.

Durant molts anys aquests estudiants havien estat atesos amb estudiants voluntaris, els quals oferien el seu temps per a ajudar als seus companys amb discapacitat i encara que la seva tasca era molt important, va arribar el moment en que calia garantir la seva dignitat personal plantejant l’atenció no com una qüestió assistencial sinó com una qüestió de dret.

Paral·lelament, s’estaven desenvolupant canvis socials i legislatius tant a nivell del territori espanyol com la redacció del llibre blanc sobre la dependència (2004) que  havia de donar peu a l’esborrany i posterior Llei per l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, com a nivell internacional amb la Convenció de la ONU sobre els Drets de les persones amb discapacitat (2006). La nova legislació té en compte, per primera vegada l’autodeterminació i el dret de vida independent de les persones amb discapacitat i reconeix un sistema de prestacions per tal de poder potenciar l’autonomia personal i el poder dur a terme un projecte vital en igualtat de condicions que la resta de la població. Aquesta Llei, és per tant, un pas important per a poder garantir els mínims necessaris perquè les persones amb discapacitat puguin triar el model de vida que volen dur.

En base a la presentació d’un primer projecte, el Departament d’Acció Social de la Generalitat de Catalunya ens convida a participar en un Projecte pilot sobre la figura d’assistents personals i  a l’octubre de 2006 la FAS formalitza un conveni amb l’ICASS per a la realització d’aquest projecte que s’inicia el gener de 2007 coincidint amb l’entrada en vigor de la llei de dependència. El que la UAB fos escollida per a dur a terme aquesta experiència va ser, entre d’altres, per la seva llarga trajectòria en l’atenció als estudiants amb discapacitat i per ser una universitat de Campus que ofereix a més de formació acadèmica la possibilitat de realitzar activitats esportives, culturals, d’oci i amb allotjament propi.

A la vegada, l’objectiu del projecte era fer un estudi (presentat l'octubre de 2008) per valorar com la figura de l’assistent personal (AP) permetia dur als estudiants universitaris una vida autònoma i realitzar els seus estudis superiors i un projecte de vida independent. Per a poder valorar l’impacte de l’AP a les vides d’aquests estudiants es van crear i administrar diferents eines de recollida d’informació que van permetre extreure resultats que ens van permetre concloure que l’AP era una figura de suport que millorava la qualitat de vida dels estudiants participants en quant els hi permetia poder desenvolupar la seva vida desvinculant-se de l’entorn associatiu (voluntaris) i familiar amb tot el que això comporta a nivell personal (augment de l’autoestima, millora de la confiança i seguretat en un mateix...).

Els resultats de l'experiència reforcen la convicció de la Fundació en la importància i necessitat de la figura d'assistència personal per a persones amb discapacitat física i en situació de dependència ja que no només és un suport en la seva vida persona siní que a més suposa noves possibilitats i expectatives vitals. Com diu una beneficiària del projecte "Abans que hi hagués la figura de l’assistent personal, jo tirava de les meves xarxes, de familiars i amics. Però ara els he deixat més “lliures”. Des que tinc assistent la meva vida ha canviat molt! Puc sortir més, sense cenyir-me a la disponibilitat dels altres. No haig de preguntar a ningú com ho té per acompanyar-me."

Durant 39 mesos han participat un total de 9 estudiants en situació de dependència física grau III i s’han contractat un total de 62 assistents personals.

El març del 2010 el projecte pilot finalitza però se li dóna continuïtat a través de la Federació ECOM, entitat representativa del sector de la discapacitat a Catalunya i que havia dut a terme la mateixa experiència a tot el territori català. Des de la Fundació es considera que la figura d’assistent no pot estar vinculada només a l’entorn acadèmic sinó que ha de ser considerat un dret per a les persones en situació de dependència (independentment de la seva situació acadèmica o professional) per la qual cosa ha de ser un servei vinculat a la persona i universal concedit des de la pròpia Administració o des d’entitats acreditades per a la prestació de serveis.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats