FAS > Discapacitat > Professorat > Materials i recursos

Infografies:

Dificultats específiques en la lectura o escriptura

- Discapacitat auditiva

- Discapacitat física

- Discapacitat psíquica

Discapacitat visual

- Sordoceguesa

- TDAH (Trastorn del dèficit d'atenció i hiperactivitat)

- Trastorn de l'espectre autista

Aquest material ha estat adaptat per als professors i professores de la Universitat Autònoma de Barcelona per la Fundació Autònoma Solidària. 

Els documents originals han estat creats per SAPDU (Servicios de Atención a Personas con Discapacidad en las Universidades) i Fundación ONCE. Si voleu ampliar la informació, consulteu aquesta guia completa.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats