FAS > Discapacitat > Professorat > Faq

Què és el PIUNE?
• Som el Servei a la discapacitat de la UAB. Treballem per garantir que qualsevol persona, independentment de la seva discapacitat, pugui accedir als estudis superiors amb igualtat d’oportunitats i gaudir d’una vida acadèmica i social plena i autònoma a la universitat com la resta dels seus companys.

Quins estudiants poden rebre el nostre servei?
• Aquells estudiants que estiguin en possessió d’un certificat de discapacitat.
• Aquells estudiants que per motius de salut puguin justificar una “condició especial”, ja sigui temporal o permanent, com ara trastorns d’aprenentatge, trastorns mentals, traumes físics, etc.

Els estudiants que reben el servei han de presentar alguna documentació?
• Si, tots els estudiants han d’haver presentat el certificat de discapacitat i/o documentació mèdica o psicològica i la matricula universitària per gaudir del servei.

És un servei confidencial?
• Si, la informació sobre l’estudiant es gestiona des del PIUNE i a partir d’aquesta s’elabora un informe específic per al/la Tutor/a de NEE de la facultat o centre, que és qui ha de transmetre-la al professorat.

Què és un/una Tutor/a dels estudiants amb necessitats educatives específiques?
• És la persona encarregada de coordinar l’atenció a l’estudiant a la facultat i depèn del deganat, serveix de vincle entre el PIUNE i/o altres serveis, els docents i els estudiants amb NEE.

Què és una adaptació?
• És una estratègia educativa que consisteix en l’adequació d’algun element del currículum per fer-lo més accessible tenint en compte les característiques individuals de cada estudiant. Habitualment recomanem adaptacions “no significatives” el que implica que no modifiquen elements bàsics del currículum però si canvis en: metodologia, organització, ambient, recursos tecnològics, etc.

Quin circuit ha de seguir un estudiant per rebre una adaptació a un examen?
• Donar-se d’alta o haver renovat al PIUNE (cada curs es renova el servei)
• Haver entregat l’informe de NEE en persona al/la Tutor/a de la facultat.
• El/la Tutor/a ha d’haver informat l’equip docent de l’estudiant.
• L’estudiant parla amb l’equip docent per identificar-se i acabar de consensuar alguns detalls.
• Per cada prova que tingui l’estudiant ha d’omplir el següent formulari: https://goo.gl/forms/qV8IYMw14AHNd93I2  
• El PIUNE notificarà, contrastarà i confirmarà les adaptacions sol·licitades a través del correu de contacte del professor facilitat per l’estudiant al punt anterior.
© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats