FAS > Discapacitat > Estudiants > Guia de serveis > Suport a la mobilitat

Tornar a la Guia de Serveis

Transport adaptat

La UAB disposa d'un servei d'autobusos intern que est? adaptat, per? de vegades les parades poden quedar lluny del lloc on t'has de despla?ar. El PIUNE posa a l'abast dels estudiants o futurs estudiants amb mobilitat redu?da un servei de transport adaptat del que pots fer ?s per despla?ar-te dintre del campus de Bellaterra de la UAB.

El servei de transport adaptat del PIUNE ?s un servei personalitzat, que t'apropa fins a l'entrada de l'edifici on vulguis anar. No t? un itinerari fix, aix? que l'has de sol?licitar pr?viament.

Si necessites aquest servei nom?s cal que t'adrecis al PIUNE per donar-te d'alta i facilitar el teus horaris a: fas.piune.suport@uab.cat

Acompanyaments per facilitar l'orientaci?

Per als estudiants que presentin dificultats en l'orientaci? vinculats a discapacitats sensorials i/o dificultats lleus de la mobilitat, des del PIUNE s'ofereix un servei d'acompanyament a peu per donar suport en els seus despla?aments pel campus.

© 2019 Fundació Autònoma Solidària - Tots els drets reservats