XOBBCooperativa

Description

La XOBBCooperativa és una societat cooperativa de treball associat sense ànim de lucre que duu a terme projectes socials de base tecnològica, formada principalment per persones formades i investigadores en enginyeria, ciències socials i dels moviments socials.

La XOBBCooperativa treballa per a impulsar un tipus d'R+D+I social, adreçat directament a generar innovacions que circulin o generin circuits o xarxes a l'economia social i solidària. Per això, a més d’impulsar el desenvolupament d’infraestructures digitals obertes, treballa activament per projectes que generen espais de trobada i activitat entre associacions ciutadanes, moviments socials i els agents que operen en el camp de la recerca i desenvolupament de tecnologies i que fan servir finançament i infraestructures públiques en les seves activitats. En aquest sentit, el que busca és assolir nivells de co-creació en tecnologies, que ajudin a enfortir i empoderar el teixit associatiu, posant a la seva disposició canals i transferències de coneixements i recursos digitals, un aspecte clau per generar processos d’innovació ciutadana amb resultats i retorns a la societat efectius, comprovables, visibles i útils per a tothom.

Activity

La cooperativa desenvolupa les següents activitats:
 • Projectes d’innovació i inclusió social
 • Projectes i activitats de desenvolupament tecnològic, social i economic.
 • Projectes i activitat de Recerca, Desenvolupament i Innovació (I+D+i).
 • Recerca, Desenvolupament i Innovació en sistemes de comunciació i digitalització.
 • Disseny i desenvolupament de tecnologies de l’accessibilitat universal, autonomía personal i vida independent.
 • Disseny, desenvolupament i instal·lació d’infraestructures i sistemes de comunicació digitals o informàtics.
 • Disseny i desenvolupament d’aplicaciones informàtiques, programari lliure o copyleft.
 • Disseny participatiu de prototips i tecnologies ciutadanes.
 • Desenvolupament de proves o modificacions d’aplicacions o software.
 • Estudis i investigacions sobre tendències culturals, tecnològiques i econòmiques.
 • Disseny i avaluació d’impacte de programes i polítiques tecnològiques.

Contact

Address: Eureka Building, Campus UAB 08193 Bellaterra

Telephone: 640 038 966

E-mail: info@xobb.cat

Web: http://www.xobbcoop.net/