La UAB Aposta pel coneixement i la innovació

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació

Director Departament Psicologia Bàsica

Dr. Jordi Fernández Castro
Catedràtic de Psicologia Bàsica.

Director del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació.
https://uabcei.pure.elsevier.com/en/persons/jordi-fernández-castro
https://www.researchgate.net/profile/Jordi_Fernandez-Castro
http://scholar.google.com/citations?hl=es&user=o8dG5VkAAAAJ&view_op=list_works&cstart=40


Currículum breu

Docència:

- Estrès i Salut.
- Fonaments científics, metodològics i professionals de la Psicologia General Sanitària.
- Psicologia del pensament i del Llenguatge.

Recerca:

Director del Grup d’Investigació en Estrès i Salut (GIES)
Senior research fellow a la University of Aberdeen (Scotland) en 2006 i en 2011.
Línies de recerca:
• Afrontament, Estrès i Salut.
• Estrès laboral.
• Salut ocupacional.
• Percepció de control i afrontament de l’estrès.

Selecció de publicacions recents:

Relationship between job demand and burnout in nurses: Does it depend on work engagement? Journal of Nursing Management (2016). doi:10.1111/jonm.12382. Amb García-Sierra, R i Martínez-Zaragoza, F.
Early Retirement Intention in Workers from the Industry and Service Sectors: Influence of the Perception of Benefits from Retiring or from Continuing to Work. Open Journal of Social Sciences (2015). 3, pp. 79 - 85. Scientific Research Publishing, Inc., 01/01/2015. ISSN 2327-5952 Amb Limonero, J. T., & González-Olmedo, M. P., Serrano, R., López, V., Rovira, T.
Chronic Stress and Calcium Oxalate Stone Disease: Influence on Blood Cortisol and Urine Composition. UROLOGY (2013). 82 - 6, pp. 1246 - 1254. Elsevier Science, 01/01/2013. ISSN 1527-9995. Amb Montserrat Arzoz-Fabregas, Luís Ibarz-Servio, Manuel Valiente-Malmagro, Josep Roca-Antonio, Sílvia Edo-Izquierdo i Oscar Buisan-Rueda.
Psychological stress is associated with high levels of IL-6 in HIV-1 infected individuals on effective combined antiretroviral treatment. Brain, Behavior, and Immunity (2012). 26 - 4, pp. 568 - 572. Academic Press, 01/01/2012. ISSN 0889-159. Amb Fumaz CR, Gonzalez-Garcia M, Borras X, Muñoz-Moreno JA, Perez-Alvarez N, Mothe B, Brander C, Ferrer MJ,Puig J, Llano A, i Clotet B
Impact when receiving a diagnosis: Additive and multiplicative effects between illness severity and perception of control. Journal of Health Psychology (2012). 17 - 8, pp. 1152 - 1160. Sage, 01/01/2012. ISSN 1359-1053. Amb Edo, S., Torrents-Rodas, D. i Rovira, T.

Gestió universitària:

- Director de la Unitat de Psicologia Bàsica de la UAB (1992-1995)
- Vice-Degà d’ordenació Acadèmica de la Facultat de Psicologia de la UAB (2000-2002)
- Degà de la Facultat de Psicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (2002-2006)


Altres:

Avaluador de l’Agencia Nacional de Evaluación de Proyectos (ANEP), Agència de Gestió d'Ajusts universitaris i de Recerca (AGAUR), Fundació Progreso y Salud (Junta de Andalucía) i Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)
Membre de comitès editorials i revisor de diferents revistes especialitzades d’àmbit internacional.
Membre fundador i president (1982-1987) de la Societat Catalana de Recerca i Teràpia del Comportament (SCRITC).
Membre de la subcomissió de Universitat de la Comissió Tècnica de Formació i Recursos Humans del Pla Estratègic, Econòmic, i Social Barcelona 2000. (1989-10090)
Assessor del Institut de Ciències de l'Educació de la UAB en Educació Emocional (20018-2010)
Participant com a expert del Programa de Gestió per competències de la Diputació (2004-2005) de Barcelona.
Membre del Consell Rector del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (2002-2006)

Data de modificació: 2016-07-27 14:03:49.0