A A A  
PLA D'ACCIË PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acciˇ per a la sostenibilitat  Diagnosi ambiental 

Diagnosi ambiental


La diagnosi ambiental és un document de caràcter tècnic per tal d’analitzar l’estat del medi ambient a la UAB i que serveix de base per a elaborar després un Pla d’acció.

 Diagnosi ambiental 2000 
Diagnosi 2010

La primera fase del procés d'Agenda Local 21 a la UAB va consistir en l’elaboració de la Memòria ambiental, document base on es va recollir la informació necessària per a analitzar l’estat ambiental de la UAB, especialment del campus de Bellaterra. Partint d’aquesta memòria ambiental i d'un document de prediagnosi, es va dur a terme un procés participatiu basat en 4 sessions temàtiques de discussió obertes a tota la comunitat.

Aquesta primera fase del procés d’Agenda Local 21 va donar lloc al document de diagnosi ambiental, que recull l’estat ambiental de partida de la Universitat.

Per a l'elaboració d'aquests documents es va comptar amb el suport del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya i de la Fundació Agbar.


Documents i publicacions

Enllašos d'interŔs