XVIII Workshop Mčtodes Rŕpids i Automatització en Microbiologia Alimentŕria (MRAMA)

logo_workshop_Veterinaria

El taller Mètodes ràpids i automatització en microbiologia alimentària es realitza cada mes de novembre a la Facultat de Veterinària de la UAB.

07/06/2017

Dirigit per Marta Capellas Puig i Josep Yuste Puigvert i organizat pel Centre d'Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels Aliments (CIRTTA) i el Departament de Ciència Animal i dels Aliments.
 
El seu objectiu és ampliar i difondre els coneixements teòrics i pràctics sobre mètodes innovadors per detectar, comptar, aïllar i caracteritzar ràpidament els microorganismes, i els seus metabòlits, habituals en els aliments i l’aigua.
 
Està destinat a diversos col·lectius: directors i tècnics d’indústries, consultories i laboratoris agroalimentaris, i d’altres sectors (microbiològic, biotecnològic, clínic, farmacèutic, cosmètic, químic, mediambiental, etc.); inspectors i altre personal de l’administració; estudiants de grau i postgrau, personal tècnic i professors universitaris; personal d’altres centres de recerca; etc.

Per a més informació:

http://jornades.uab.cat/workshopmrama