Un nou projecte europeu reforçarà la protecció davant de les amenaces sanitàries emergents

Projecte IDAlert

Un consorci de 19 institucions europees en què participa la UAB ha iniciat el projecte IDAlert, amb la finalitat de millorar la capacitat de resposta davant dels patògens que poden provocar epidèmies mundials, induïts pel canvi climàtic. El projecte compta amb un panell multidisciplinari d'experts en zoonosi, epidemiologia de malalties infeccioses, ciències socials, intel·ligència artificial, medi ambient, economia i ciències ambientals i climàtiques.

13/06/2022

A mesura que el nostre planeta s'escalfa a causa del canvi climàtic, els brots de malalties zoonòtiques (malalties que es propaguen entre animals i humans) augmenten i s'expandeixen a noves parts del món, en particular a Europa. Les temperatures més càlides, les precipitacions més variables i la pèrdua de biodiversitat influeixen en la supervivència i propagació de patògens zoonòtics, i en la reproducció i ubicació geogràfica dels seus vectors, com ara mosquits o paparres.

Les crisis sanitàries passades i recents, inclosa la pandèmia de COVID-19, han demostrat que cal una preparació i una capacitat de resposta més sòlides i inclusives davant dels patògens propensos a provocar epidèmies a escala de la Unió Europea i també d’abast mundial. El projecte IDAlert té com a objectiu abordar aquest desafiament mitjançant el desenvolupament d'una gamma d'eines i sistemes de suport a la presa de decisions per permetre que els responsables actuïn a temps i amb respostes més efectives.

“El projecte presenta un enfocament innovador de cocreació, participació i ciència ciutadana, involucrant les parts interessades des del principi per integrar les necessitats i abordar els desafiaments, així com una perspectiva de One Health, reconeixent l'estreta connexió entre humans, animals i medi ambient amb l'augment de les malalties infeccioses”, explica Joacim Röcklov, coordinador del projecte IDAlert, de la Universitat d'Umeå (Suècia).

IDAlert desenvoluparà nous indicadors climàtics i de salut –com pot ser la identificació de virus com el del Nil Occidental, que circulen entre aus silvestres i mosquits–, i mecanismes de monitorització, incorporarà una perspectiva que tindrà en compte les desigualtats entre diferents col·lectius i informarà del desenvolupament de polítiques a tots els sectors, amb l’establiment d’un nou estàndard de suport a les polítiques i a la presa de decisions.

"Des del Departament de Genètica i de Microbiologia de la UAB participarem amb la contribució al desenvolupament d'eines avançades per establir la distribució d'organismes patògens en connexió amb el clima i poder anticipar l'aparició de nous brots infecciosos", detalla l'investigador principal del projecte a la UAB, Jaime Martínez-Urtaza.

També es desenvoluparan els sistemes de vigilància, d'alerta primerenca i de resposta, i es faran accessibles per mitjà d'una interfície d'usuari que permeti una visualització i exploració de dades i resultats de manera senzilla, cosa que simplificarà l'adopció de mesures eficaces per a la contenció de brots.

IDAlert avaluarà els costos, l'efectivitat, els beneficis i la viabilitat política de les mesures i les estratègies d'adaptació per millorar la resiliència climàtica dels sistemes de salut a Europa. Finalment, el projecte analitzarà els aspectes socioeconòmics, tot investigant l'aparició, la transmissió i la propagació de patògens zoonòtics i les conseqüències de les polítiques climàtiques i de salut en diferents grups sociodemogràfics, d'alt risc i difícils d'assolir, i com la política pot ajudar a reduir aquests impactes.

La validesa de les eines i dels mètodes desenvolupats en el projecte es demostrarà en punts crítics clau a Espanya, els Països Baixos, Grècia, Suècia i Bangladesh, que estan experimentant una ràpida transformació urbana i amenaces de malalties induïdes pel clima.
El projecte maximitzarà el seu abast i estarà basat en els vincles amb l’European Climate and Health Observatory, l’European Climate Adaptation Platform Climate-ADAPT, i el Lancet Countdown a Europa, per garantir la sostenibilitat a llarg termini, l'impacte de les polítiques i la seva acceptació.

A través de les seves activitats i objectius, IDAlert contribuirà en última instància a polítiques climàtiques més sòlides, guiarà les autoritats en serveis de salut pública, veterinària i ambientals, i protegirà les poblacions a Europa de la transmissió i aparició de patògens infecciosos deguts al canvi climàtic.

Quant a IDAlert

IDAlert és l'acrònim de Infectious Disease decision-support tools and Alert systems to build climate Resilience to emerging health Threats. Es va iniciar oficialment l'1 de juny del 2022 amb un pressupost de 9,18 milions d'euros i una durada de cinc anys. El projecte està finançat per la Comissió Europea sota el programa Horizon Europe amb l'Acord de Subvenció número 101057554.

El consorci involucra 19 organitzacions de Suècia, Alemanya, França, Espanya, Grècia, Països Baixos, Itàlia, Regne Unit i Bangladesh, amb experts líders mundials en una àmplia gamma de disciplines que inclouen zoonosi, epidemiologia de malalties infeccioses, ciències socials, intel·ligència artificial, medi ambient, economia i ciències ambientals i climàtiques.

Més informació:
Enllaç al web del projecte IDAlert