Sales de treball equipades amb pantalles

Sala treball 6

A iniciativa de l'UAB Open Labs de la Biblioteca d'Humanitats, s'han instal·lat pantalles a les sis sales de treball en grup ubicades a la planta inferior de la Sala de Revistes (Edifici B).

10/05/2019

El foment d'espais d'interacció i co-creació col·lectius al Campus UAB és un dels objectius del Pla estratègic 2018-2030 de la UAB que es materialitza en els UAB Open Labs amb l'ús de noves tecnologies digitals en activitats d'experimentació i innovació que donin resposta a necessitats socials.

A iniciativa de l'UAB Open Labs de la Biblioteca d'Humanitats, s'han instal·lat pantalles a les sis sales de treball en grup ubicades a la planta inferior de la Sala de Revistes (Edifici B).

Aquestes pantalles permeten connectar-hi un ordinador i projectar en ella qualsevol element o document que es tingui a l’ordinador.

Aquestes sales són d'accès lliure si no hi ha cap reserva de Personal Acadèmic i Investigador (PDI) de la UAB. 

 

Notícies relacionades

Totes les notícies