Rosa María Sebastián, nova directora del Parc de Recerca UAB

Rosa María Sebastián, nova directora del Parc de Recerca UAB

La catedràtica de Química Orgànica serà la primera dona en dirigir l'entitat en substitució de Francisco Javier Lafuente, rector de la UAB, que ha ocupat el càrrec els últims quatre anys.

15/01/2021

El Patronat del Parc de Recerca UAB ha nomenat Rosa María Sebastián directora general de l'entitat en substitució de Francisco Javier Lafuente, que ha ocupat el càrrec els últims quatre anys i ara és rector de la UAB. Aquesta catedràtica del Departament de Química de la Universitat, en l'Àrea de Química Orgànica, es converteix així en la primera dona en presidir el Parc de Recerca UAB, un càrrec que combinarà amb el de vicerectora d’Innovació i de Projectes Estratègics de la UAB.

Doctora en Química per la UAB, Sebastián va dur a terme una estada postdoctoral al Laboratoire de Chimie de Coordination (CNRS) i, posteriorment, va retornar a la UAB gràcies a un contracte de reincorporació de doctors a universitats catalanes de la Generalitat de Catalunya, fins que va guanyar una plaça del Programa Ramón y Cajal el 2001. Des de gener de 2006 forma part del personal docent i investigador permanent de la UAB.

La seva recerca ha evolucionat des de l'estudi sintètic de molècules petites a macromolècules fins a arribar a la preparació de materials polimèrics, i ha donat lloc a més de 73 articles científics indexats i tres patents. Ha participat en dotze projectes estatals i europeus i en sis xarxes científiques. Actualment coordina un grup de recerca consolidat finançat. Ha supervisat nou tesis doctorals i set en desenvolupament. Pel que fa a la transferència de coneixement, ha participat en quatre projectes competitius i quinze contractes amb empreses, dels quals s'han derivat més de dotze patents en explotació, dos doctorats industrials i el Premi Nacional de Recerca al Partenariat Publicoprivat entre la UAB i Henkel KGaA& Co. D’altra banda, ha format part de tres projectes d'innovació docent que han donat lloc a nou articles.

Ha estat cap de la Unitat de Química Orgànica, secretària del Departament de Química, membre de la junta permanent de la Facultat de Ciències i de la Secció de Química i membre de la Comissió de Doctorat del Departament de Química.