Reclamen impulsar un mercat secundari de plàstic reciclat

Reclamen impulsar un mercat secundari de plàstic reciclat

Un informe del Centre d'Innovació i Desenvolupament per a l'Economia Circular (CIDEC), que ha comptat amb la col·laboració dels experts de l'ICTA i d'Inèdit Joan Rieradevall i Carles M. Gasol, exposa les mancances que hi ha a l'estat espanyol per complir amb la nova normativa europea d'envasos.

02/02/2021

La Unió Europea estableix l'obligatorietat que el 2025 les ampolles continguin un 25% de plàstic PET reciclat (r-PET). 

La demanda de plàstic PET reciclat (r-PET) està registrant una tendència creixent impulsada, entre d'altres, per les noves exigències reguladores de la Unió Europea, que estableix l'obligatorietat que el 2025 les ampolles continguin un 25% de r-PET. Per complir amb la normativa serien necessàries 54 kt d'aquest material, mentre que la capacitat de producció de l'actual mercat espanyol no supera les 35 kt. Són dades recollides a l'informe r-PET: la millor solució per garantir la circularitat dels envasos, elaborat per diferents experts entre els quals hi ha Joan Rieradevall i Carles M. Gasol, de l’ICTA i de l’empresa Inèdit.

L'informe considera necessari l'impuls d'un mercat secundari competitiu de plàstic reciclat a Espanya "tant pel menor impacte ambiental com per l'oportunitat de crear llocs de treball lligats als processos de reciclatge i a les inversions necessàries per renovar la capacitat industrial del país, en un context de postpandèmia que ho fa més imprescindible que mai ", va comentar Luis Morales, responsable de comunicació de CIDEC.

r-PET, l'alternativa d'envàs més sostenible
Després d'analitzar l'origen dels materials, la reciclabilitat i l’impacte ambiental en termes de petjada de carboni, l'informe conclou que el r-PET és el millor material per ser el que menys emissions de gasos efecte hivernacle emet a l'atmosfera. L'anàlisi també revela que el r-PET nacional té associat en el seu cicle de vida una petjada de carboni més baixa enfront dels productes importats.

Claus per a la creació d'un mercat de r-PET
Segons l'informe, si a Espanya existís un mercat capaç de produir ampolles 100% r-PET, a més de neutralitzar l'abandonament de residus a la natura, s'estalviarien 2,4 g de CO2 per cada gram d'envàs. Això es deu al fet que aquesta deficiència de r-PET nacional està sent substituïda per PET verge.

Perquè aquest desajust entre l'oferta i la demanda de r-PET pugui traduir-se en oportunitats, els experts proposen mesures concretes per millorar l'eficiència dels processos de recollida i reciclatge al mercat espanyol. En concret, es tracta de mesures per a les empreses envasadores, la gestió de residus d'envasos de PET i les administracions públiques.

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Consum i producció responsables
 

Notícies relacionades

Totes les notícies