Obertes les convocatòries per participar en els programes 'Èxit' i 'Èxit Anglès' de suport escolar

programa exit 2

Ambdós programes impulsen la col·laboració entre l'alumnat universitari i el de primària i secundària amb l'objectiu de millorar els coneixements bàsics dels nens i nenes dels centres escolars durant el seu pas a l'institut. Els participants universitaris ("amics grans") podran obtenir beques.

14/02/2020

El programa Èxit, promogut pel Consorci d’Educació de Barcelona, és una col·laboració preventiva entre estudiants universitaris i alumnes de primària i secundària que pretén millorar els coneixements bàsics de l’alumnat més jove durant el seu pas a l’institut a través del reforç escolar a l’hora de fer els deures i d’organitzar el seu temps d’estudi. Durant dues tardes a la setmana, en horari extraescolar, els anomenats Amics Grans (joves universitaris, en molts casos exalumnes de l’institut o escola en qüestió) ajuden a millorar les competències bàsiques dels seus amics més petits.

L’Èxit, per tant, és un programa que treballa en xarxa amb les escoles, instituts, serveis educatius, inspecció i universitats. Durant el curs escolar, el recolzament de l’alumnat  universitari es compatibilitza amb la feina dels equips docents dels centres. La col·laboració dels Amics Grans es materialitza amb reunions d’intercanvi, informes a les famílies i avaluacions compartides que ajuden a millorar les aptituds d’aquell alumnat que no disposa de les condicions òptimes per a adquirir uns bons hàbits d’estudi i que amb un bon suport pot augmentar el seu rendiment. A més, els joves universitaris també acaben convertint-se en models de referència positius pels més petits, i motiven la seva creativitat i empenta a l’hora d’estudiar.

Ser un Amic Gran suposa tenir un petit grup de 10 nens i nenes, sobre els quals el professorat facilitarà uns fulls amb els seus punts forts i febles. Passar llista, fer arribar les faltes d’assistència al/la coordinador/a del programa, preparar material i recursos per quan els nens i nenes no tenen feina, revisar agendes, resoldre dubtes, ajudar-los a resoldre dificultats, treballar tècniques d’estudi i parlar amb ells per millorar les seves competències lingüístiques són alguns exemples d’activitats que s’hauran de realitzar.

Les beques del programa es paguen de forma trimestral segons la disponibilitat pressupostària del Consorci d’Educació de Barcelona. L'alumnat universitari que necessiti disposar d'aquests ajuts haurà de lliurar al Consorci el full de transferència bancària, degudament signat i segellat per l’entitat bancària. Per a més informació es pot consultar la web del Consorci i/o la resolució per la qual s’aproven les bases reguladores de les beques.

D’altra banda, el programa Èxit Anglès (promogut també pel Consorci d’Educació en col·laboració amb l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona-Drassanes), pretén impulsar un pla de treball per millorar la competència en expressió, interacció i comprensió oral en anglès de l’alumnat de 1r a 4t d’ESO. Els Amics Grans en aquest cas s'anomenen Great Friends i han de comptar amb un nivell mínim de B2 en llengua anglesa. En aquest cas el professorat nadiu de l’EOI Barcelona-Drassanes, expert en l'àmbit de l'oralitat, s’encarrega de donar suport als Great Friends. D’aquesta manera s’augmenten les hores d’exposició de l’alumnat d’ESO a la llengua oral estrangera i s'obtenen més eines i estratègies per millorar-ne la predisposició a l’hora d’aprendre-la.

Els Great Friends també tenen disponibles diferents nivells d'ajuts en forma de beques, que varien segons el nombre de dies de col·laboració amb els centres educatius. Per a més informació es pot consultar la pàgina web del programa o enviar un correu electrònic a l'adreça exitangles@gmail.com.

 

Aquesta notícia s'emmarca dins dels següents ODS

  • Reducció de les desigualtats
 

Notícies relacionades

Totes les notícies