Neix el primer Atles digital d'epidermis vegetals, un avanç en la investigació de la dieta d'animals herbívors

AtlesDigitalEpidermisVegetals
Tricomes d'olivera ("Olea europeaea").

Un equip de la UAB ha desenvolupat un Atles digital d’epidermis vegetals, una eina de consulta inexistent fins el moment que permetrà un avanç en la investigació de la dieta d'animals herbívors. És una base de dades en obert d’imatges que mostren les característiques microanatòmiques d’unes 400 espècies vegetals obtingudes amb microscopia òptica. 

22/10/2020

En el marc de la XI RUSI (Reunión de Ungulados Silvestres Ibéricos) -el congrés que Madrid acollirà el 23 i 24 d’octubre de forma virtual, i davant dels principals experts i investigadors en aquestes espècies d'animals-, un equip de la UAB, presentarà un Atles digital d’epidermis vegetals, que han estat desenvolupant durant el darrer any un equip format pels biòlegs (Jordi Bartolomé, Omar López i Emmanuel Serrano) i membres del Servei de Biblioteques (Vicenç Allué i Cristina Andreu).

Es tracta d’una eina inexistent fins el moment, que permetrà incorporar importants millores en les recerques a través de l’anàlisi microhistològica de la dieta d’animals herbívors. 

L'anàlisi microhistològica d'epidermis vegetals en femtes i / o de continguts estomacals d'ungulats silvestres per determinar la seva dieta porta utilitzant-se durant diverses dècades. Encara que han aparegut noves tècniques, com les moleculars o les d’espectrofotometría, el mètode micreohistològic continua sent el que més informació aporta en aquest tipus d'estudis. No obstant això, es tracta d'un mètode laboriós que requereix l'elaboració de col·leccions d'epidermis vegetals. 

La possibilitat de disposar d'una base de dades fotogràfica d'accés lliure permetrà agilitzar aquest tipus d'anàlisi. L'Atles està ubicat en un repositori institucional, el Dipòsit Digital de Documents de la UAB (DDD),  que garanteix la seva disponibilitat i preservació en obert a llarg termini. L'enllaç és el següent: https://ddd.uab.cat/collection/atlepi?ln=ca

Es tracta d'una base de dades d'imatges que mostren les característiques microanatòmiques d'epidermis d'unes 400 espècies vegetals obtingudes amb microscòpia òptica. Ofereix detalls de les formes cel·lulars, els estomes i els tricomes a 100 i 400 augments. L'atles abasta moltes espècies comunes de la regió mediterrània, i l'objectiu d'aquest projecte és ampliar-la amb espècies d'altres regions.

Per aquesta raó, es presenta com a eina de consulta per a investigadors que utilitzin l'anàlisi microhistològica en els seus estudis per identificar les restes vegetals que apareixen en les femtes i els continguts estomacals dels herbívors. Els creadors de l’Atles d’epidermis conviden a aportar material gràfic a investigadors de tot el món, que permeti ampliar aquesta base de dades. 

En una segona fase, a partir del 2021, està previst que es comenci a treballar amb intel.ligència artificial (image learning), fet que permetria avançar encara més en aquest tipus d'imatges microscòpiques.

Per a Jordi Bartolomé, professor del Departament de Ciència Animal i dels Aliments de la Facultat de Veterinària de la UAB, expert en el mètode microhistològic des de fa 30 anys i investigador del Grup de Recerca en Remugants que ha encapçalat el desenvolupament de l’Atles, “aquesta eina ens facilita molt la feina i suposa un estalvi de temps i el poder compartir el coneixement de forma àgil i ràpida, la qual cosa millorarà les nostres recerques sens dubte”. 

L'Atles suposa, en definitiva, un avanç per al coneixement de la dieta dels animals herbívors, i permet aprofundir en aspectes claus com ara la transformació del que estan consumint aquests animals degut al canvi climàtic i com això els altera en diferents aspectes. La dieta d'un animal afecta també de ple a activitats de producció animal, de caça o de conservació d'ecosistemes.