Les Universitats, al capdavant en la lluita per la igualtat de gènere a les aules

img_guiesxarxavives

La Xarxa Vives ha publicat la segona fase de la col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere, una iniciativa pionera a Europa que ha estat liderada per les 22 Unitats d'Igualtat de les universitats de la Xarxa. 

14/09/2020

La col·lecció Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere ha esdevingut el primer recurs en introduir la sensibilitat al gènere de manera específica en 17 disciplines diferents. Les guies ofereixen al professorat universitari eines docents per fer una docència no androcèntrica.

El recurs, pioner en l'espai europeu d'educació superior (EEES) ha rebut el reconeixemenent de l’Institut Europeu per la Igualtat de Gènere (EIGE), que l’ha inclòs com un exemple de bones pràctiques a la Guia d’Eines per la Igualtat de Gènere en l’Acadèmia i la Recerca (GEAR).

La introducció de la perspectiva de gènere en la docència a les universitats implica un procés reflexiu que afecta el disseny de les competències dels plans d'estudis i, per extensió, el disseny de les assignatures, incloent-hi els resultats d'aprenentatge, els continguts impartits, els exemples, el llenguatge utilitzat, les fonts seleccionades, el mètode d'avaluació i la gestió de l'entorn d'aprenentatge. 

Les Guies per a una docència universitària amb perspectiva de gènere han estat impulsades pel Grup de Treball d’Igualtat de Gènere de la Xarxa Vives, sota la coordinació de M. José Rodríguez Jaume (vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat de la Universitat d’Alacant), Teresa Cabruja (professora titular de Psicologia Social a la Universitat de Girona), Maria Olivella Quintana (coordinadora de la Unitat d'Igualtat de la Universitat Oberta de Catalunya) i Tània Verge Mestre (directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra). La col·lecció completa inclou 17 guies de les branques d’Arts i Humanitats (Antropologia, Filologia i Lingüística, Filosofia, Història, i Història de l’Art), Ciències Socials i Jurídiques (Comunicació; Dret i Criminologia; Sociologia, Economia, i Ciència Política; i Educació i Pedagogia), Ciències (Física, i Matemàtiques), Ciències de la Vida (Infermeria, Medicina, i Psicologia), i Enginyeries i Arquitectura (Arquitectura, Ciències de la Computació, i Enginyeria industrial).

La Xarxa Vives és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats en educació superior, cultura i llengua. La institució impulsa la definició d’estratègies comunes a les universitats dels territoris de parla catalana, i en els darrers anys, a través del Grup de Treball d’Igualtat de Gènere, ha dedicat un esforç especial a l’àmbit d’acció de la perspectiva de gènere.

 

Notícies relacionades

La situació de les persones LGBTIQ durant el confinament

La situació de les persones LGBTIQ+ durant el confinament

Totes les notícies