La UAB s'adhereix a la xarxa RUIA per promoure la recerca i la formació sobre la infància i l'adolescència

Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia

A través de la CORE d’educació i ocupabilitat i el Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social (IARS), la Universitat s’ha unit a la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia (RUIA). Amb aquesta adhesió, la UAB se suma a les més de 25 universitats de l’Estat espanyol que ja en formen part.

21/09/2022

L’objectiu de la Red de Universidades por la Infancia y Adolescencia és desenvolupar, promoure i garantir els drets de la infància i l’adolescència mitjançant la recerca, la innovació, la formació, la divulgació i la transferència del coneixement. Per això, fomenta el disseny de projectes de recerca nacionals i internacionals, des de perspectives interdisciplinàries que integrin aspectes socioculturals, històrics, educacionals, psicològics, sanitaris i jurídics. També promou l’organització de cursos formatius, conferències, seminaris i tallers, així com l’intercanvi del personal acadèmic. A més, assessora les administracions públiques pel que fa a la normativa, les polítiques i els programes d'actuació relatius a la infància.

La UAB treballa actualment en la creació d’un grup de treball amb personal investigador de diferents àmbits per promoure la col·laboració amb la RUIA. Les persones interessades es poden adreçar a l’equip coordinador a l’adreça electrònica core.educacio.ocupacio@uab.cat.

La primera activitat en què participarà la Universitat serà el proper 29 i 30 de setembre, a la jornada que la RUIA organitza a Vila-real «La participación (real) de los niños, niñas y adolescentes en la construcción de las políticas públicas», que comptarà amb personal acadèmic expert de diferents universitats, ajuntaments i mitjans de comunicació.