La UAB ofereix al seu alumnat el test de 'competències clau' de Barcelona Activa com a eina d'autoconeixement per a l'orientació professional

Persones estudiants davant de l'ordinador

El Servei d'Ocupabilitat de la UAB requerirà a les seves persones usuàries que realitzin aquest test de competències professionals per ajudar-les a preparar el salt al món laboral. Així doncs, caldrà presentar-ne els resultats per avançat quan es sol·liciti un assessorament personalitzat.

21/05/2021

Les competències professionals són el conjunt d'habilitats, coneixements i aptituds que es necessiten per a exercir una ocupació específica o desenvolupar determinades activitats professionals. Un test de competències permet, per tant, autoavaluar les pròpies competències per identificar aquelles en què es destaca i aquelles que cal desenvolupar segons els objectius professionals marcats.

En el marc del Conveni de Col·laboració entre la UAB i Barcelona Activa, l’Àmbit d’Orientació Professional del Servei d’Ocupabilitat de la UAB proposa, a totes les persones estudiants i titulades de la Universitat, el test Competències.Clau de Barcelona Activa com a eina per a l’autoconeixement: un recurs extremament útil a l’hora d’elaborar un pla de carrera professional i de planificar la cerca de feina.

Per tal de realitzar el test Competències.Clau, cal registrar-se a la Plataforma de Barcelona Activa en aquest enllaç, accedir a l’espai personal i entrar a la pestanya Aplicatius; el test es troba sota l’epígraf Recursos per trobar feina. Un cop realitzat, els resultats es poden enviar per correu electrònic i/o imprimir. En cas de necessitar més indicacions sobre aquest procés, es pot consultar aquest senzill manual.

Per altra banda, disposar dels resultats del test serà un requisit indispensable a l’hora de sol·licitar una sessió d’orientació professional personalitzada al Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El fet de conèixer per avançat les competències clau de les persones usuàries -a més de la seva trajectòria acadèmica i professional- permetrà a l’equip del Servei oferir un assessorament (encara) més personalitzat, acurat i ajustat a les seves necessitats.